Hakkımızda

İslami İrşad, (https://islamiirsad.com) İslam'ın rehberliği anlamına gelir ve "İslam'ın yolunda Bilinçli ve Bütünsel Bir Gelişim" sloganına sahiptir

İslami İrşad blogu, Müslümanlar olarak İslam öğretilerini daha iyi anlamak ve yaşamak amacıyla İslam rehberliğini bütünsel bir şekilde açıklayan bir platformdur. Blogumuz, İslam'ın temel prensiplerini, pratiklerini ve ahlaki değerlerini açıklamak için kapsamlı bir kaynak sağlamayı hedeflemektedir.

  • İman ve Temel İslam Prensipleri: Blogumuz, İslam'ın inanç esaslarını ve temel prensiplerini açıklayacak. Allah'ın birliği (tevhid), peygamberlik, kitaplar, melekler ve kader gibi İslam'ın ana prensipleri üzerinde durulacaktır. Bu prensiplerin ne anlama geldiği ve nasıl yaşanması gerektiği konusunda açıklamalar yapılacaktır.
  • İbadetler: İslami İrşad blogu, Müslümanların ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerin nasıl yerine getirileceği, ibadetlerin ruhani boyutu ve ibadetlerin günlük hayatımıza nasıl entegre edileceği hakkında bilgiler sunulacaktır.
  • Ahlak ve Etik Değerler: İslam, ahlaki değerlerin önemini vurgulayan bir dindir. Blogumuzda, dürüstlük, adalet, cömertlik, merhamet gibi İslami ahlaki değerlerin anlamı ve önemi üzerinde durulacaktır. Bu değerlerin günlük hayatta nasıl uygulanabileceği ve İslami prensiplerle uyumlu bir şekilde nasıl davranılabileceği ele alınacaktır.
  • Aile ve Toplum Hayatı: İslam, aile ve toplum hayatının düzenlenmesine ilişkin prensipler sunar. Evlilik, aile ilişkileri, komşuluk ilişkileri ve toplumda sorumluluklar gibi konular üzerinde durulacak. İslami değerlerin aile ve toplum ilişkilerine nasıl yansıtılacağı ve nasıl güçlendirileceği konusunda rehberlik edilecektir.

Blogumuzda, İslami öğretilerin günlük hayata nasıl uygulanacağına dair pratik ipuçları, dua ve ibadetlerin anlamları, İslam'ın sosyal adalet anlayışı, kadın hakları, eğitim, çevre koruma gibi önemli konular ele alınacaktır. Ayrıca, İslam'ın diğer dinlerle ilişkisi, hoşgörü ve anlayış gibi evrensel mesajları da vurgulanacaktır.

Blogumuzda, İslami öğretilerin anlaşılması ve yaşanması için temel kaynaklar olan Kur'an-ı Kerim ve Hadislerden alıntılar yapılacak. Ayrıca, ünlü İslam alimlerinin görüşleri, örnekler ve yaşanmış hikayeler aracılığıyla İslami prensiplerin anlaşılması kolaylaştırılacaktır.

Amacımız, okuyuculara İslam'ın güzelliklerini, evrensel değerlerini ve hayata rehberlik eden öğretilerini sunarak İslami bilgi ve anlayışlarını derinleştirmelerini sağlamaktır. Blogumuz, birlikte paylaşma, öğrenme ve tartışma ortamı sağlayarak, Müslüman toplumun bilgi ve fikir alışverişinde bulunabileceği bir platform olacaktır.

İslami İrşad blogumuz, Müslümanların İslam'ın güzelliklerini keşfetmelerine, öğrenmelerine ve yaşamlarında uygulamalarına yardımcı olacak kapsamlı bir kaynak sunmayı hedeflemektedir. Amacımız, okuyucularımızı İslami ilimlerde derinleşmeye ve Allah'a daha yakın bir ilişki kurmaya teşvik etmektir.

İslami İrşad, 8 Haziran 2023'te bu sitenin kurulmasıyla kuruldu, umarım bu site kendimizi daha da iyi bireyler olmak için motive edebilir.