Bir Erkeğin Mücevher Olarak Kolye Takması Caiz Midir? İşte Şeriat hükmü ve Açıklaması

İslami İrşad - Altın ve gümüş dışında demir, paslanmaz çelik gibi maddelerden yapılmış kolyeler takan erkeklerle sık sık karşılaşıyoruz. 

Erkeklerin kolye takmasının hükmü nedir?

Bir Erkeğin Mücevher Olarak Kolye Takması Caiz Midir?
Bir Erkeğin Mücevher Olarak Kolye Takması Caiz Midir?


Aşağıdaki hadiste açıklanmıştır:

"İbn Dakîk -Allah ona rahmet etsin- kadınlara benzemeyi haram kılan şeyi şöyle tanımlamıştır: 

Bu, cins ve kesim bakımından kadınlar için özel olan veya genel olarak onların zineti olan şeydir. Ve tersi." (Şemsuddin er-Ramli, Nihaye el-Muhtac ila Syarh el-Minhac)

Erkeklerin altın ve gümüş dışında başka maddelerden yapılmış kolyeler takması caizdir. Malzemesi ne olursa olsun, taktığımız kolyenin genellikle iki işlevi vardır:

  • Altın, gümüş veya diğer malzemelerden yapılmış olsun, mücevher olarak.
  • Takılan Hac veya Umre kimliği gibi bir kimlik işareti olarak.

Erkekler tarafından kullanılan kolye altından yapılmışsa, âlimler bunun haram olduğu konusunda hemfikirdir. 

Bu, İmam Nesai'nin Ali b. Ebi Talib'den rivayet ettiği bir hadise dayanmaktadır;

Rasûlullah ipeği alıp sağ eline koydu, sonra altını alıp sol eline koydu ve şöyle buyurdu

"Şüphesiz bunların ikisi de ümmetimin erkekleri için haramdır."

Mücevher olarak takılan bir kolye genellikle sahibiyle gurur duyar. Onu taktığında kendini rahat hisseder.

Hatta birisi ona iltifat ederse mutlu olur. Öte yandan, takı olarak kullanılmayan bir kolye genellikle takmaktan rahatsız olur.

Sabırla ve ihtiyaç düşüncesiyle kullanır. Dolayısıyla İslam'da erkeklerin kolye takmasının hükmü şu şekilde detaylandırılabilir:

{getToc} $title={İçindekiler} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Altın Kolye Takmak

İslam'da öngörülen erkeklerin altın takma yasası haramdır. Hatta cehennem ateşi şeklinde özel bir tehdit vardır. 

Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

"Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine haramdır." (en-Nesai, 5148 ve Ahmed, 4/392 ve el-Elbani tarafından sahihlenmiştir)

İbn-i Abbas radıyallahu anhümâ'dan gelen bir başka hadiste ise Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) bir defasında ashabından birinin altın bir yüzük taktığını görünce hemen onu aldı ve şöyle diyerek yüzüğe vurdu:

"Bile bile cehennemden bir parça aldınız ve onu ellerinize koydunuz." (Müslim, 5593)

Mücevher Olarak Altın Dışında Kolye Takmak

İslam'da takı takmaya elbette izin verilir. Örneğin gümüş kolye takmak gibi. 

Bu, bir kadını taklit etme eylemidir. Çünkü kolye şeklindeki takılar kadınların özelliğidir.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- kadınlara benzeyen erkekleri veya tam tersini lanetlemiştir.

İbn Abbas radıyallahu anhüma şöyle dedi:

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kadını taklit eden erkeğe ve erkeği taklit eden kadına lanet etmiştir." (Buhârî, 5885)

Bu, giyim ve aksesuar konularında taklidi de kapsamaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir,

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kadın elbisesi giyen erkeğe ve erkek elbisesi giyen kadına lanet etmiştir." (Ahmed, 8309 ve Şuayb el-Arnaût tarafından sahihlenmiştir)

İmam İbn-i Useymin şöyle demiştir,

"Takı olarak kolye takan bir erkek haramdır. Çünkü bu, kadınların özelliklerinin bir parçasıdır. Yani kadını taklit etmiş olur. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınları taklit eden erkeği lanetlemiştir." (Mecmu' Fetava ve Resail İbn Useymin, cilt 11)

Takı Olarak Kullanılmayan Kolyeler

Bu caizdir ve şer'an bir sakıncası yoktur. Ancak kolye gümüşten yapılmışsa, çoğu âlim bunu haram kılmıştır.

İmam Gazali ise bunun caiz olduğunu söylemiştir. Bu iki görüşten daha doğru olanı, haram olan birinci görüştür.

Çünkü gümüşten yapılan kolyeler kadın takılarına benzeyen takılardır. Kadına benzemek ise İslâm'da câiz değildir.

İmam Nevevi Mecmu'da bu hususu şu şekilde ifade etmiştir;

"Âlimlerimiz dediler ki: Bir erkeğin gümüş yüzük takması, âlimlerin icmaı ile caizdir. Ancak yüzük dışında, bilezik, kol bandı, kolye ve benzeri gümüşten yapılmış tüm takıları âlimlerin çoğu yasaklamıştır."

Daha yeni Daha eski