Zikir ve Duanın İyi Edepleri ve Faydaları

İslami İrşad - Zikir ve dua, Türkiye de dahil olmak üzere dünyadaki bütün Müslümanlar tarafından yaygın olarak yapılan iki şeydir. 

Zikir, Müslümanlar tarafından devam ettirilen övgüdür. Dua ise bir umuttur ve aynı zamanda umut içeren bir içerikle Allah'a dua edilen bir istektir. 

Bu nedenle, bir Müslüman Allah'a dua ederken edebi anlamalıdır.

Ayrıca zikir genel olarak sözlü çalışmayı da hedefler. Zikir ve duanın doğru edebi hakkında konuşmak. 

Pek çok insan zikrin nasıl yapıldığını ve adabını bilmiyor. Yüce Allah'ı zikretmenin faziletlerini de bilmeliyiz.

Zikir ve dua için kurallar ve prosedürler olduğu doğru mu? Cevap evettir. 

Her ibadetin açıkça kuralları ve usulleri vardır. Böylece insanın umutları, duaları ve ümitleri hızlı bir şekilde cevaplanır ve aynı zamanda duyulur. 

Edebine uygun yapılırsa, Müslümanlar tarafından sadece sünnet bir ibadet olarak sevap değil, aynı zamanda başka avantajlar da elde edilir.

{getToc} $title={İçindekiler} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Zikir ve Duanın Güzel Edepleri

Zikir ve Duanın İyi Edepleri ve Faydaları
Zikir ve Duanın İyi Edepleri ve Faydaları

İşte Seyyid Osman el-Batavi'ye göre zikir ve duanın güzel edepleri:

Önce Farz Sonra Sünnet

Bildiğimiz gibi Müslümanların temel ibadetleri İslam'ın şartlarına dahildir. 

Kelime-i şehadetten başlayarak, namaz, oruç, sadaka ve gücü yetenlerin hacca gitmesine izin verilmesi. 

Bu ibadetin faziletlerinin varlığı, zikir ve duayı insan ibadetinin tamamlayıcısı haline getirir.

Düzenli olarak yapılmakla kalmayıp, eksik ve aksatılmadan düzenli olarak yapılması farz kılındıktan sonra yapılması gereken iki ibadettir zikir ve namaz.

Ayrıca namaz ve zikrin sünnet olduğu da açıklanmıştır. Yapılırsa sevap kazanılır, yapılmazsa günah olmaz. Sadece insan olarak kendimizi kaybolmuş hissediyoruz.

Harfleri, Dilleri ve Daha Fazlasını Değiştirmeyin

Dualar veya diğer ibadetler sırasında yapılan okumalarda olduğu gibi, Arap dili oldukça katı kurallar ve anlayışlar içerir. 

Her ne kadar duaların ve Kur'an gibi kitapların anlamı geniş ve derin bir anlam kullansa da. 

Bu nedenle zikir ve duaların da harf, dil ve diğer şeylerin değiştirilmesine izin verilmemesi iyidir. 

Böylece anlam değişmez ve duanın veya zikrin anlamı da değişmez.

Manasını Anlamak

Duaların ve zikirlerin manasını anlamak, anlaşılması gereken büyük bir şeydir. 

Sebepsiz değildir, ancak manasını anlamadığımız halde isteklerde, dualarda ve umutlarda bulunursak kendimizi faydasız hissederiz.

Manasını anlayarak, dikkatsizce söylediğimiz ve anlamadığımızı hissettiğimiz zamanlara kıyasla, okunan duaları ve zikirleri daha kolay yorumlayabiliriz. 

Ne zaman ve nerede yapılırsa yapılsın, o zaman kendimizi sakin ve rahat hissederiz. 

Faaliyetlerimizin ortasında bile zikir yapabiliriz. Ayrıca Ramazan ayındaki zikrin ödülünü de öğrenebiliriz.

Tövbe ile Birlikte

Zikir de dua gibi güzel ve sevaplı bir sözdür. Ne yazık ki, Allah'a dualarımızın kabul edilebilmesi için Allah'a yakınlaşmamıza yardımcı olabilecek suçluluk veya tövbe duyguları eşlik etmeden zikir ve duayı yorumlayan pek çok kişi vardır. 

Sadece duaları ve zikirleri yorumlamak değil, aynı zamanda söylediklerimizin gerçekleşmesini ve huzur vermesini ummak.

Zikir ve Duanın Avantajları

Dua ve zikrin edebini ve usulünü anladıktan sonra, bir sonraki adım zikir ve duanın faydalarıdır. 

Elde edebileceğimiz faydalar nelerdir?

İç Huzuru

İlk avantaj iç huzurudur. Müslümanların yaptığı dua ve zikir gibi olumlu şeyler nedeniyle, bu olumlu şeyler bize huzur verir. 

Hem fiziksel hem de zihinsel olarak, böylece yaşanan sorunlarla bile açık bir kafa ile yüzleşilebilir.

Umut Vermek

Bir şeyi umut ederken iki yol izlememiz gerektiğini sık sık duyarız: çabalamak ve dua etmek. 

Zikir ve dua günlük faaliyetlerin yürütülmesinde ikinci kılıç haline gelir. 

Böylece hayatı yaşarken veya hayattaki sorunlar ve sınavlarla yüzleşirken umutsuz ve aynı zamanda yorgun hissetmeye devam etmeyiz. O zaman bunun yolu zikir ve duadır.

Allah'ın Rahmetine Kavuşmak

Allah'ın yarattıkları şekil ve görünüş olarak çoktur. İnsan olarak bizler ise her zaman lütuf ve bereket bekleriz. 

Bunu istemenin bir yolu da dua ve zikirdir. Bu şekilde her hayatı yorumlayabilir ve her zaman şükredebiliriz.

Buna kötülükten, felaketten ve hatta şeytanın ayartmasından kaçınmak da dahildir. 

Şeytanın işi insanları günaha sürüklemek ve günaha kapılmalarını sağlamaktır. 

Dahası, insanlar dünyada yapılması gereken iyi şeyleri ve ibadetleri terk etmek için ayartılır.

Bu nedenle kötü cinlerden ve şeytanlardan korunmak, düzenli olarak yapılan dua ve zikirlerle mümkündür.

İşte edepli zikir ve doğru dua sırası budur, faydalarını da unutmamak gerekir. 

Bu bilgiyi alan Müslümanların uygulayabilmeleri ve lütfu hissedebilmeleri ümidiyle.

Daha yeni Daha eski