Peygamber'in Cennete Girmesi Garanti Edilen 10 Sahabesi ve Açıklamaları

İslami İrşad - Hazreti Muhammed'in tebliğde kendisine yardımcı olan pek çok sahabesi vardı ve bunlardan bazılarının cennete gireceği garanti edilmişti. 

O halde sahabeler kimlerdir?

{getToc} $title={İçindekiler} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Hz Ebu Bekir Es Sıddık

Peygamber'in Cennete Girmesi Garanti Edilen 10 Sahabesi ve Açıklamaları
Peygamber'in Cennete Girmesi Garanti Edilen 10 Sahabesi ve Açıklamaları

Ebubekir, peygamberin ashabından biriydi ve Esabikunel Evvelun içerisinde yer alıyordu. 

Hazreti Muhammed'in ilk takipçisiydi. Hazreti Muhammed'in hicretine de sadakatle eşlik etmiş, Kureyş kâfirleri tarafından tevhit ettikleri için işkence gören 70 Müslüman köleyi serbest bırakmıştır. 

Hz Ebubekir mürtedlerle savaşan ilk halife olmuştur. Hz Ebubekir, Allah tarafından cennete gireceği garanti edilen bir peygamber sahabesidir.

Hz Ömer b. Hattab

Asıl adı Ömer bin Hattab bin Nufel bin Abd Uzza bin Rebia bin Abdillah bin Kureyş bin Huzaul bin Ady bin Ka'ab bin Lüvey bin Fihr bin Malik olan sahabe, cennete girmesi garanti olan sahabelerden biridir. 

Hz Ömer'in İslam'ı yayma konusunda Peygamberimize eşlik etme konusundaki sadakati tartışılmazdır. 

Hz Ömer, Hazreti Muhammed'in gitmek istediği her yere en ön safta eşlik etmiş ve korumalık yapmıştır. 

Ta ki Hz Ömer'e cesaretinden dolayı çölün aslanı lakabı takılana kadar.

Hz Osman b. Affan

Osman b. Affan b. El-Eş b. Ümeyye b. Abdu Şems b. Abdu Menaf b. Kuşey El-Emevi El-Kureyşi onun gerçek adıydı. 

Hz Ömer b. Hattab öldükten sonra, liderlikte onun yerini alan Hz Osman oldu. 

Hz Osman MS 644'ten 656'ya kadar liderlik yapmıştır. Utangaç bir figür olarak bilinmesinin yanı sıra, Hz Osman iki nurun sahibi anlamına gelen Dzunnurain lakabını almıştır. 

Bunun nedeni Hz Osman'ın Hazreti Muhammed'in iki kızı olan Rukayye ve Ümmü Külsüm ile evlenmiş olmasıdır.

Hz Ali b. Ebi Talib

Hz Ali, Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret eden yoldaşı oldu. Hz Ali, Peygamber'in tebliğine eşlik etmekte çok sadıktı. 

O sırada Hz Ali, Peygamber'in Kureyşli kâfirlerin takibinden kaçmasına yardım etti. 

Hz Ali, Kureyş kafirlerini kandırmak için Hazreti Muhammed'in yatağında uyuyormuş gibi yaptı.

Talha b. Ubeydillah

Talha b. Ubeydillah, Kureyş kabilesinden cennete girmesi garanti olan bir peygamber yoldaşıdır. 

Hazreti Muhammed'e danışmanlık yapmasının yanı sıra, çok ağır yaralandığı Uhud Savaşı'na da katılmıştı. 

Talha aynı zamanda peygamberin zengin sahabelerinden biriydi. Cemel Savaşı'nda bir düşman okuyla vurulduktan sonra Allah'ın kucağına geçti.

Zübeyr b. Avvam

Zübeyr İslam'a giren ilk insanlar arasındaydı (Esabikunel Evvelun). O sırada 15 yaşında bir gençti. Allah yolunda kılıç çeken ilk kişi olarak da anılır.

Abdurrahman b. Avf

Abdurrahman b. Avf, Peygamber'in ticarette uzman bir sahabesiydi. Ayrıca malıyla ve canıyla Allah yolunda savaşmıştır. 

İslami öğretilerin Mekke'ye gelişinin başlangıcında Müslüman olmasının yanı sıra, Allah Teâlâ tarafından cennete gireceği garanti edilen peygamberin ashabından biridir.

Sa'ad b. Ebi Vakkaş

Sa'ad b. Ebi Vakkas, İslam'ı hayat rehberi olarak kabul eden peygambere en yakın kişilerden biriydi. 

İslam'ı savunmak için savaşmış olmasının yanı sıra, Kadisiye'de Pers ordusuna karşı savaşırken İslam ordusunun lideriydi. 

Bu savaş Müslümanlar için büyük ve tarihi savaşlardan biriydi.

Said b. Zeyd b. Amru b. Nufal el-Adavi

Sa'ad b. Ebi Vakkas Malik b. Uhaib b. 'Abdi Manaf Al-Qurashi Az-Zuhri Al-Makki onun gerçek adıydı. 

Said b. Zeyd, Hz Ömer b. Hattab'ın yakın kuzeniydi. İslami öğretilerin Mekke'ye gelişinin başlangıcında İslam'ı kabul etmesinin yanı sıra, Allah Teâlâ tarafından cennete gireceği garanti edilen peygamberin ashabından biridir.

Ebu Ubeyde b. el-Cerrâh

Peygamber'in cennet mükâfatı vaadinden kaçamayan bir diğer arkadaşı da Ebu Ubeyde bin el-Cerrâh'tı. 

Mekke'nin Kureyşli muhacirlerinden biriydi. Ebu Ubeyde Medine'ye hicrete katılmış ve İslam'ı savunmak için savaşa dahil olmuştu. 

Hz Ebubekir halife seçildiğinde, Roma İmparatorluğu'na karşı savaşan Müslüman birliklere liderlik etmesi için savaş komutanı olarak seçilen kişi Ebu Ubeyde'ydi.

Daha yeni Daha eski