Nebi'nin Damadı ve Aynı Zaman'da Büyük Bir Yazar Olan Hz Ali b. Ebi Talib

İslami İrşad - Hz Ali b. Ebi Talib, Hulefayı Raşidin'den biri olarak bilinir. Müslümanlar arasında Hz Ali ismi çok meşhurdur. 

Kendisi Esabikunel Evvelun veya İslam'ı en erken benimseyen kişi olarak anılan bir kişidir.

Hz Ali b. Ebi Talib'in Hazreti Muhammed'in kuzeni olduğu bilinmektedir. Resûlullah'ın Ebu Talib adındaki amcasının oğludur. 

Hz Ali, Hz Osman b. Affan'dan sonra dördüncü halife ve Hulefayı Raşidin halifeliğinin son halifesi olarak bilinir.

Hz Ali b. Ebi Talib, Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesindeki Mekke'de Recep ayının 13'ünde doğdu. 

Tarihçilere göre Hz Ali, Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcından 10 yıl önce, MS 601 yılı civarında doğmuştur.

Gerçek adı Haydar b. Ebu Talib idi. Ancak Hazreti Muhammed bundan hoşlanmamış ve ona Allah katında yüksek dereceye sahip anlamına gelen Ali adını vermiştir. 

Hz Ali'nin Ebu Talib adında bir babası vardı ve aynı zamanda Hazreti Muhammed'in (s.a.a) amcasıydı. Hz Ali'nin annesinin adı Fatıma bint Esed'dir.

Esabikunel Evvelun

Nebi'nin Damadı ve Aynı Zaman'da Büyük Bir Yazar Olan Hz Ali b. Ebi Talib
Nebi'nin Damadı ve Aynı Zaman'da Büyük Bir Yazar Olan Hz Ali b. Ebi Talib

Resûlullah İslam'ı yaymaya başladığında Hz Ali 10 yaşındaydı. Ama Resulullah'a iman etti ve çocuklar arasından İslam'a giren ilk kişi oldu.

Gençlik yılları Resûlullah ile çalışarak geçti, böylece Ali akıllı, cesur ve bilge bir genç adam olarak büyüdü. 

Eğer Hazreti Muhammed bir bilgi deposu ise, Hz Ali de o depoyu açan bir anahtar gibidir.

Biyografisinde Hz Ali b. Ebi Talib'in, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiğinde, Resûlullah'ı öldürmek isteyen Kureyşlileri kandırmak için yatağında uyuyan Resûlullah'ın yerine geçtiği bilinmektedir.

{nextPage}

Hz Fatımatüz Zehra ile evlendi

Hicretten sonra Medine'de yaşayan Hz Ali b. Ebi Talib, Hazreti Muhammed tarafından en sevdiği kızı Fatıma ez-Zehra ile evlendirildi. 

Sadece zeki bir genç adam olarak büyümekle kalmadı, aynı zamanda savaş alanında da cesur oldu.

Hz Ali, kılıcı Zülfikar ile birlikte Bedir Savaşı, Hendek Savaşı ve Hayber Savaşı gibi çeşitli savaş alanlarında zafer kazanılmasına vesile oldu.

Hazreti Muhammed'in vefatından sonra kimin halife olarak atanacağı konusunda bir anlaşmazlık ortaya çıkmıştır. 

Şiiler, Hazreti Muhammed'in Hz Ali'yi halife olarak seçtiğine inanıyordu. 

Ancak Hz Ali'nin halifelik için çok genç olduğu düşünülüyordu.

Sonunda Hz Ebu Bekir ilk halife olarak atandı. Hz Osman b. Affan'ın öldürülmesinden sonra İslam'ın siyasi durumu kaotik bir hal aldı. 

Bu temelde, Zübeyr b. Avvam ve Talha b. Ubeydillah, Ali'yi derhal halife olmaya çağırdı.

Halife Olmak / Hulefa-yı Raşidin

Hz Ali daha sonra topluca yemin ederek, geniş çapta yemin eden ilk halife oldu. 

Ancak siyasi zorunluluklar Hz Ali'yi çözmesi gereken zorlu bir görevle karşı karşıya bıraktı.

İslam'daki ilk iç savaş olan Sıffin Savaşı'nın patlak vermesinin ardından Hz Osman b. Affan'ın ölümüyle ilgili iftiraların patlak vermesi Hz Ali'nin halife olarak konumunu zorlaştırdı.

Wikipedia'dan alıntılanan Hz Ali b. Ebi Talib'in biyografisinde, Abdurrahman b. Mülcem tarafından öldürülmesi nedeniyle 63 yaşında öldüğü bilinmektedir. Katil, Khawarij (muhalif) grubundan biriydi.

Hz Ali hicri 40 yılının 21 Ramazan'ında ya da miladi 29 Ocak 661'de son nefesini verdi. 

Hz Ali Necef'te gizlice gömüldü, hatta başka bir yere gömüldüğünü belirten bazı rivayetler de vardır.

Hz Ali öldükten sonra, Hz Ali'nin en büyük oğlu olan Hasan b. Ali babasının katiline Kısas ya da ölüm cezası uyguladı.

Hz Ali b. Ebi Talib'in Ölümünden Sonra Halifelik

Hz Ali b. Ebi Talib'in ölümünden sonra Hasan bir sonraki halife olarak yemin etti. Ancak bu karar, daha sonra isyan eden Benu Muaviye tarafından kabul edilmedi.

Müslümanlar arasında bir çatışma istemediği için yumuşak bir tutum sergileyen Hasan daha sonra Muaviye'lerle bir antlaşma yaptı. 

Halifelik daha sonra Hasan tarafından Muaviye'ye devredildi.

Dahası, halifelik koltuğu nesiller boyunca ilk halife Muaviye ile birlikte Emevi ailesinin elinde kaldı. 

Böylece Hulefayı Raşidin'in hilafeti sona erdi.

Daha yeni Daha eski