Ne Zaman Hac İbadeti Yapılır? İşte Bu Kuran'dan Açıklama

İslami İrşad - Hac, her yerde tüm Müslümanlar tarafından arzulanan bir ibadettir. Hac, İslam'ın beşinci rüknü arasında yer almasına rağmen, tüm Müslümanlar bunu yerine getiremez. 

Sadece bazılarına Allah Teâlâ tarafından Kutsal Topraklara hacca gitme imkânı verilir. Haccın zamanı da Bakara Suresi'nde buyurduğu gibi Allah Teâlâ tarafından belirlenmiştir:

"Hac vakti, bilinen aylardır. O aylarda ihrama girip hac yapmaya karar veren kişi hac boyunca cinsî münâsebetten, günah işlemekten, kavga ve münâkaşadan tamâmen uzak durmalıdır. İyilik olarak ne yaparsanız, Allah onu elbette bilir. Bir de yolculuk için yanınıza azık alın. Şüphesiz azığın en hayırlısı takvâdır. Öyleyse y akıl sahipleri, bana karşı gelmekten ve azabımdan sakının!" (Bakara Suresi: 197)

{getToc} $title={İçindekiler} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Kur'an Ayetinin Açıklaması

Ne Zaman Hac İbadeti Yapılır? İşte Bu Kuran'dan Açıklama
Ne Zaman Hac İbadeti Yapılır? İşte Bu Kuran'dan Açıklama

Yukarıdaki ayete göre, hac mevsimi veya zamanı Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarının 9'u veya Kurban Bayramı gecesi olan Zilhicce'nin 10. gecesidir.

Yukarıdaki ayet, ayetin baş tarafında mevsim veya zaman kelimesinden bahsetmemektedir. Bu, ayların kendi içlerinde zaten kutsallığa sahip oldukları izlenimini vermek için ve ayrıca o dönemde gerçekleştirilen Haccın bir sonucu olarak yapılır. 

Bu izlenim de, hac yapsın ya da yapmasın herkesin bu aylara saygı göstermesini ve kutsallıklarını korumasını gerektirir. Yapılması gereken sadece savaştan değil, her türlü günahtan da kaçınmaktır.

Hazreti Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) gönderilmesinden önce Araplar tarafından bilinen aylardır. 

Kim bu aylarda haccetmeye niyet ederek haccı kendisine farz kılarsa bilsin ki, haccın eda edildiği süre içerisinde ne rafat ne de cinsel ilişki, ne kötülük ne de kötü ve çirkin işler, ne cidal ne de kavga vardır.

Bilindiği gibi bu aylar, hacca niyet edilmesi gereken zamanın başlangıcıdır. Âlimlerin çoğunluğuna göre bu aylardan önce yapılan hac niyeti geçerli değildir.

Öte yandan, iki ay on gün gibi uzun bir süreye sahip olmasına rağmen, belirli günler dışında geçerli olmayan hac geceleri de vardır. 

Örneğin, Arafat'ta vakfe Zilhicce'nin 9'undan önce ve Zilhicce'nin 10'unun fecrinden sonra yapılamaz. 

Bu uzun süre, diğer şeylerin yanı sıra, niyeti güçlendirmek, fiziksel ve ruhsal hükümler için hazırlık yapmak ve şimdiye kadar - özellikle geçmişte - uzun zaman alan seyahat etmek için tasarlanmıştır.


Daha yeni Daha eski