Muharrem Ayında Oruç Tutmanın Faziletleri

İslami İrşad - Hicri yılın başlangıcı olan Muharrem ayında Müslümanlar tarafından tutulması tavsiye edilen oruçlar vardır. 

Bunlar aşure orucu ve tasua orucudur. Her ikisi de Muharrem ayının 9. ve 10. günlerinde tutulur.

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye edilen oruçta birkaç ana değer vardır. Bunlar nelerdir?

{getToc} $title={İçindekiler} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Günahları Bağışlamak

Muharrem Ayında Oruç Tutmanın Faziletleri
Muharrem Ayında Oruç Tutmanın Faziletleri

Aşure orucunun geçmiş yılın günahlarına kefaret olduğuna inanılır. Ebi Katade'nin rivayetine göre Resûlullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) Aşure orucu hakkında sorulduğunda, "geçmiş yılın günahlarına kefaret olur" buyurmuştur. (Müslim rivayet etmiştir)

Hazreti Muhammed'in Tavsiyesine Uyulması

İbni Abbas radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü oruç tutmuş ve insanlara da tutmalarını emretmiştir. (Müslim rivayet etmiştir)

Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim: "Bugün aşure günüdür, onda oruç tutmanız gerekmez. Ben şimdi oruç tutuyorum. Artık kim oruç tutmayı seviyorsa tutsun, kim de sevmiyorsa bozsun!"

Aişe'den rivayet edildiğine göre, Aşure günü cahiliye döneminde Kureyşlilerin oruç tuttuğu bir gündü. Hazreti Muhammed de o gün oruç tutardı. 

Medine'ye geldiğinde Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) oruç tuttu ve insanlara da oruç tutmalarını söyledi.

Ancak Ramazan orucu farz kılındığında Hazreti Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim oruç tutmak isterse (aşure günü) oruç tutar. Kim de oruç tutmak istemezse orucunu bozar." (Buhari ve Müslim rivayet etmiştir)

Onun Fazileti Ramazan Orucunun Altındadır

Bir defasında Hazreti Muhammed'e "Hangi namaz farz namazdan daha faziletlidir?" diye soruldu.

Rasûlullah, "Gece yarısı kılınan namazdır" buyurdu.

Yine "Hangi oruç Ramazan Orucu'ndan daha hayırlıdır?" diye sordular.

Rasûlullah, "Allah'ın ayında tutulan ve sizin Muharrem dediğiniz oruçtur" buyurdu. (Ahmed, Müslim ve Ebu Davud rivayet etmiştir)

Dolayısıyla Muharrem ayında tutulan orucun konumu, Ramazan ayında tutulan farz oruçtan sonraki ana sünnettir.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin-, Hazreti Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Şaban ayında Muharrem ayından daha fazla oruç tutmasına rağmen Muharrem ayında tutulan orucun neden daha önemli olduğuna dair bir cevap vermektedir.

İlk olarak, Resûlullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) Muharrem ayında çok oruç tutmanın faziletini hayatının sonlarına doğru öğrenmiş olması mümkündür. 

Çünkü kendisi tasua orucunu tavsiye etmiş, ancak ertesi yıl vefat ettiği için bunu yerine getirememiştir.

İkinci olarak, Muharrem ayında iken (yolculuk veya hastalık gibi) bir mazereti olduğu için Muharrem ayında çok oruç tutamamış olması da mümkündür.

Buna ek olarak, İbn Receb'den de bir açıklama vardır. Ona göre sünnet oruç (tetavvu') iki çeşittir:

  • Mutlak sünnet oruç. Ona göre en faziletli müekked sünnet oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur.
  • Bundan önce ve sonra tutulan sünnet oruçlar, Ramazan ayındaki farz oruca eşlik eder. 

Bu oruca örnek olarak Şevval ayında tutulan altı günlük oruç verilebilir.

Dolayısıyla İbn Receb'e göre en efdal sünnet oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur. Mukayyed oruç (belirli bir zamanla ilişkilendirilen veya Ramazan orucuyla ilişkilendirilen) ise, daha afdal olan Şevval ayında altı gün oruç tutmaktır.

Hazreti Musa'nın Kavminin Oruç Günleri

İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü. Bunun üzerine Rasûlullah, "Bu nedir?" diye sordu. "Allah'ın Musa'yı ve İsrailoğullarını düşmanlarından kurtardığı ve Musa'ya oruç tutturduğu gündür." dediler. Bunun üzerine Hazreti Muhammed, "Ben Musa'ya sizden daha çok saygı duyuyorum" dedi. Sonra o gün oruç tuttu ve insanlara da oruç tutmalarını emretti. (Buhari-Müslim)

Ebu Musa El Eşari şöyle ekledi: "Aşure günü Yahudiler tarafından gündeme getirildi ve onu bayram yaptılar." Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Hepiniz o gün oruç tutun." (Mütaffak Aleyh)

Hazreti Muhammed'in Dileğini Gerçekleştirmek

Hiç gerçekleşmeyen dileği neydi? Bu dilek, Aşure orucundan önce Muharrem ayının 9'unda tutulan tasu'a orucuydu. 

Tasua orucunun, Yahudilerin ibadetine benzeyen bir ibadet haline gelmemesi için Aşure orucuna eşlik edecek şekilde tutulması tavsiye edilir.

İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Eğer bir yıl daha yaşarsam tasua orucu tutacağım." (Müslim rivayet etmiştir)

Ne yazık ki, Resûlullah, Tasu'a orucu vaktine varamadan vefat etti.

Umarım hepimiz için faydalı olur. Vallahu A'lem

Daha yeni Daha eski