Kurbandan Elde Edebileceğimiz Muhteşem Hikmetler Neler?

İslami İrşad - Kurban, Kurban Bayramı'nda ve teşrik günlerinde Müslümanlar için en çok beklenen ibadetlerden biridir. 

Yılda sadece bir kez yapılan bu ibadet, Allah'a yakınlaşmak için önemli bir andır.

Âlimler, Kurban Bayramı günü kurban kesmenin, kurbanlık hayvana denk veya ondan daha değerli bir sadaka vermekten daha hayırlı olduğunu açıklamışlardır. 

Şeyhülislam şöyle demiştir: "Kurban kesmek, akika kurbanı kesmek ve sünnet-i seniyyeyi yerine getirmek, kesilen hayvanın değeri kadar sadaka vermekten daha faziletlidir." (Mecmu' Fetava, 6:304). 

Peki kurbandan çıkarılacak dersler nelerdir? İşte özet:

{getToc} $title={İçindekiler} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Kurban bir Takva Göstergesidir

Kurbandan Elde Edebileceğimiz Muhteşem Hikmetler Neler?
Kurbandan Elde Edebileceğimiz Muhteşem Hikmetler Neler?

Kurban kesmek ve bunları topluma dağıtmak kişinin dindar bir Müslüman olduğunun göstergesidir. 

Çünkü kurban kesenler Allah'ın emirlerinden birini yerine getirmiş olurlar. Ayrıca kurban ibadeti Allah'a yakınlaşmayı amaçlar. Kuran-ı Kerim'de Hac Suresi 37. ayet.

Sosyal Bakım Oluşturmanın Bir Aracı

Daha önce de belirtildiği gibi, kurbanın yatay bir ibadet boyutu vardır.

Kurban kesmek ve ardından etini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, başkalarını önemsemeyi sağlayacaktır. 

Toplumumuzun bir kısmı yılda bir kez et yiyemeyebilir. Bu nedenle kurban, sahip olanlar ve olmayanlar arasında birliktelik ve uyum inşa etmek için bir araç olarak kullanılabilir.

Zenginlik Sadece Bir Emanettir Hatırlatması

Kurban emri, insanlara zenginliğin yalnızca Allah'ın bir emaneti olduğunu hatırlatır. 

İnsanlar, kurban da dahil olmak üzere zekat, infak, sadaka, vakıf vererek yerine getirilmesi gereken başka insanların hakları olduğunun farkına varmalıdır.

Hayvani Özelliklerden Kurtulmak

İnsanların açgözlülük, tamahkârlık ve bencillik gibi hayvani özelliklere sahip olduğu inkâr edilemez. 

Kurbanlık hayvanların kesilmesi bu özelliklerin ortadan kaldırılmasını sembolize eder. 

Hayvanların kurban edilmesiyle, tüm insanların felaketlere ve afetlere yol açabilecek hayvani özelliklerden kurtulması umulmaktadır.

İslam'ın Bir Şiarı ve Hazreti İbrahim'in Sünneti Olarak Kurban

Kurban, Peygamberlerin babası olan ve oğlu Hazreti İsmail'i katletme emrinden dolayı Allah tarafından imtihan edilen Hazreti İbrahim'in sünnetini koruma çabasıdır. 

Bu hikaye Kuran-ı Kerim'de Saffat Suresi 102. ayetten 107. ayete kadar açıkça yazılmıştır. 

Her mümin bu hikayeyi hatırlarsa, Allah'a itaat ederken sabırlı olmayı örnek almalı ve Allah'ın sevgisini şehvet ve arzularından üstün tutmalıdır.

Şükretme Tutumunu Geliştirmek

Mükemmel teşekür iki yoldan geçmelidir: 

dua ve diğer ibadetler yoluyla Allah'a giden yol ve toplumsal ibadetleri artırarak insanlara giden yol. Dualar ve kurbanlar bu iki yönlü teşekürün örnekleridir.

Kurban Allah'ın Sevdiği Bir İbadettir

Aişe'den, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ademoğullarının kurban gününde Allah'ın kan akıtmaktan (kurban kesmekten) daha çok sevdiği bir amel yoktur. Şüphesiz bu hayvanlar kıyamet günü boynuzları, tırnakları ve tüyleriyle birlikte geleceklerdir. Nerede kesilirse kesilsin, kanı yere ulaşmadan önce kanı Allah'a kurban olarak ulaşacaktır, öyleyse onu keserken ihlaslı olun." (İbn Mace ve Tirmizi rivayet etmiştir)

Daha yeni Daha eski