Kuran'da Tam Olarak Toplam Kaç Tane Ayet Vardır?

İslami İrşad - Kuran'daki gerçek ayet sayısı nedir?

Bugüne kadar, Kur'an ayetlerinin sayısının toplamı 6.666 olduğunu söyleyen herhangi bir orijinal kaynak bulunmamıştır. 

Bulduklarımız, sayının bundan daha az olduğunu söyleyen çeşitli görüşlerdir.

Âlimler, Kuran ayetlerinin sayısının 6.200 ayetten fazla olduğu konusunda görüş birliği içindedir. 

Ancak kaç ayet daha fazla olduğu konusunda hala anlaşamıyorlar.

{getToc} $title={İçindekiler} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Medine Âlimlerine Göre

Kuran'da Tam Olarak Toplam Kaç Tane Ayet Vardır?
Kuran'da Tam Olarak Toplam Kaç Tane Ayet Vardır?

Medine âlimlerinden Nafi'ye göre tam sayı 6.217 ayettir. Yine Medineli bir âlim olan Şibah'a göre ise tam sayı 6214 âyettir. 

Ebu Cafer'in bir başka görüşü, o da Medineli bir âlim olmasına rağmen, tam sayının 6.210 ayet olduğunu söyledi.

İbn Kesir'e göre Mekke âlimleri bu sayının 6.220 ayet olduğunu söylemişlerdir. Basra âlimlerinden Âsım'a göre ise Kuran'ın ayet sayısı 6205 ayettir.

Yahya İbnu'l-Haris'in rivayet ettiği Suriyeli âlimlerin görüşü ise 6.226 ayettir.

Ayet Sayısındaki Farklılıkların Nedenleri

Aslında Kuran ayetleri arasında hiçbir fark yoktur. Yukarıdaki görüşlerin hepsi aynı Kuran ayetlerine dayanmaktadır.

Farklı olan şey, sayıyı hesaplarken ve bir cümle parçasının bir ayet mi yoksa iki ayet mi olduğunu belirlerken.

Bazı insanlar iki ayeti bir ayet sayar. Ve tam tersi, bir ayeti iki ayet sayanlar da vardır.

Oysa tüm Kuran ayetlerini okursanız, hepsinin aynı olduğunu görürsünüz. Farklı bir şey yok.

O zaman bir ayetin bir ayet mi yoksa iki ayet mi olduğunu belirlemede neden farklıdır?


Daha yeni Daha eski