Kuran Neden Arapça Yazılmıştır? İşte Açıklaması

İslami İrşad - Arapça Kur'an'ın dilidir. Arapça dünyanın en eski dillerinden biridir. 

Arap dilinin kökenini açıklayan birkaç teori vardır. Bir teori, Arapça okuyan kişinin Hz Adem olduğunu belirtir. 

Hz Adem'in (dünyaya inmeden önce) kullandığı analiz cennet sakinleriydi ve bir rivayette cennet sakinlerinin dilinin Arapça olduğu söyleniyordu, bu nedenle otomatik olarak Hz Adem'in kullandığı dil Arapçaydı ve elbette Hz Adem'in torunları da Arapça konuşuyordu.

{getToc} $title={Table of Contents} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Dünyanın Gözünde Arapça

Kuran Neden Arapça Yazılmıştır? İşte Açıklaması
Kuran Neden Arapça Yazılmıştır? İşte Açıklaması

Bildiğimiz gibi Arapça uluslararası dillerden biridir. Bu da dünyanın bu dili tüm dünyada kullanılan bir dil olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir. 

18 Aralık 1973 tarihinde Arapça resmen Uluslararası Dil olmuştur. 

Aslında Arapçanın bir dünya dili olması için girişimde bulunanlar Fas ve Suudi Arabistan'dır. 

Her ikisi de Arapçanın dünyadaki tüm ülkeler tarafından kullanılan ve tanınan resmi bir dil olmasını istemektedir. 

Öte yandan UNESCO da Arapçanın insan uygarlığının ve kültürünün korunmasında, yayılmasında bir rolü ve katkısı olduğunu düşünmektedir.

Şu anda dünya genelinde 422 milyondan fazla insan Arapçayı günlük dil olarak kullanmaktadır. Özellikle de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da. 

Bu nedenle, 18 Aralık 1973 tarihinde Arapça, UNESCO anlaşması kapsamında resmi olarak uluslararası bir dil olarak tescil edilmiştir. 

Bu tescil süreci sayesinde Arapça resmi bir dünya dili haline gelmiştir ve dünyadaki 22 devlet dili arasında 6. sırada yer almaktadır.

Arapça Eşsiz Bir Dildir

Arapçanın eşsizliği ve gücü, aynı harflerden bazılarının fonetik zenginliğinden anlaşılmaktadır. 

Bu özellik sadece Arapçaya aittir, dünyadaki diğer dillere ait değildir. Arapçadaki kelime ve eş anlamlı kelime zenginliği de dünyadaki diğer dillerden ayıran bir özelliktir. 

Örneğin, ışık için en az 21, karanlık için 52, bulut için 50, yağmur için 64, su için 1700, sakal için 100 ve daha binlerce hatta milyonlarca eşanlamlı kelime bulabiliriz.

Arapçanın eşsizliği ve güzelliği, dünyadaki Müslümanların Arapçaya giderek daha fazla bağlanmasına ve Arapçanın inceliklerini her zaman ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde bilmek, çalışmak ve keşfetmek istemelerine neden olmaktadır. 

Arapça severler, Arapçanın güçlü ve olağanüstü özelliklere sahip olduğunu kabul eder ve buna inanırlar.

Diğer şeylerin yanı sıra Arapça, insanları hayrete düşüren ve hayran bırakan mecazlar (teşbihat) bakımından zengin, güzel ve uğultulu bir kelime hazinesine (müfredat) sahiptir. 

Eşanlamlı kelimeler (mutaradif) ve anlamlı, benzersiz, özlü ve basit yapı bakımından zengin, gramatik (kavaid nahviye) insanların onu öğrenmeye ilgi ve merak duymasını sağlayan ve hem sentaks (tarkib ve cemal), hem morfoloji (kavaid el-şerafiye), hem türetme (istikakiye) hem de semantik-leksikoloji (ilmu dilale) vb. bakımından zengin bir yapıya sahip olan editörlük (lafaz).

Kur'an'ın Arapça Olmasının Nedenleri

Allah Teâlâ, indirdiği Kur'an'ın neden Arapça olduğuna dair sözlerinde çok şey açıklıyor. 

Sözlerinden biri Yusuf Suresi 2. ayettedir

إِنَّآ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

Anlamı: "Hiç şüphesiz biz o kitâbı, düşünüp anlamanız için Arapça bir Kur’an olarak indirdik."

Bu ayet bize Allah'ın Kur'an'ı Arapça olarak indirdiğini bildirmekte ve bunun arkasındaki sebep üzerinde düşünmemiz istenmektedir. 

Yani, Kur'an'ın dili olarak neden Arapça seçilmiştir? Neden başka bir dil değil? 

Kur'an'ın tüm ayetleri tamamen Arapça mıdır yoksa başka dillerden geldiklerine dair bazı işaretler var mıdır? 

Tüm bunlar üzerinde dikkatlice düşünmeliyiz. Bu nedenle ayet, insanları Arapça Kur'an'ın sırrı hakkında daha fazla bilgi edinmeye teşvik etmek için Kur'anî bir teknik olarak لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (böylece onu anlarsınız) sözleriyle sona ermektedir. Sonunda, sorularının cevaplarına ikna olurlar.

Aşağıda müfessirlerin Yusuf Suresi 2. ayetten hareketle Kur'an'ın Arapça indirilmesinin sebeplerine ilişkin görüşleri yer almaktadır:

  • Sosyolojik Nedeni

Allah Teâlâ Kur'an'ı Arapların diline göre Arapça olarak indirdi ki Araplar onun manasını bilsinler ve içindekileri anlasınlar. (Tefsir-i Beğavî, II/473). 

Aynı şekilde, et-Tsa'laby, el-Kasf ve'l-Beyan 'an Tefsiru'l-Kur'an adlı eserinde, el-Bağavi ile aynı görüşü ifade etmiştir.

  • Arapçanın Üstünlüğünün Nedeni

İbn Kesir'e göre Kur'an Arapça olarak indirilmiştir, çünkü Arapça en beliğ, en açık, en kapsamlı ve en doyurucu anlamlara sahiptir. 

Dolayısıyla İbn Kesir'e göre Allah en iyi kitabı en iyi dilde, en iyi resule, en iyi melek elçilerle, dünyanın en iyi yerinde indirmiş ve en iyi ayda, yani Ramazan ayında inmeye başlamıştır. O her yönden mükemmeldir. (Tefsiru'l-Kur'an el-Azim, Dar Tayyibe, IV/366).

  • Kur'an'ın İndiriliş Amacının Nedeni

Kur'an'ın amaçlarından biri, onun doğruluğundan şüphe edenlere meydan okumaktır. 

Öyle ki, hepsi (Kur'an'dan şüphe edenler) Arapça konuşsalar bile, dilinin ve anlamının yapısı ve güzelliği açısından hiç kimse onunla boy ölçüşemez.

  • Düşünmemiz İçin Bir Sebep

Bu ilginç bir nedendir, el-Kudame'ye göre Kur'an Arapça olarak indirilmiştir ki onu anlayalım, anlamının farkına varalım, kafa karışıklığına neden olmasın.

Aklı kullanmanın yanı sıra, Hz Yusuf'un hikayesi hakkında da bilgi edinebilir ki bu da hikayenin hikayesini öğrenmeyen insanlardan değil, Hz Yusuf'un hikayesinin bir mucize olduğunu ve vahiy nedeniyle ortaya çıktığını ortaya koyar. 

Ayrıca el-Kudame, Arap dilinin üstünlüğünün sebebi olarak da kendi görüşünü ifade etmiştir. (Mahasin et-Te'vil, Daru'l-Kutub el-İlmiyye, VI/145).

Daha yeni Daha eski