Kabil ve Habil Zamanında Kurbanın Öyküsü

Kabil ve Habil Zamanında Kurbanın Öyküsü
Kabil ve Habil Zamanında Kurbanın Öyküsü

İslami İrşad - Kurban kesme emri, insanlık tarihinde ilk kez var olmuştur.

Allah, Hazreti Adem'in oğulları Kabil ve Habil'e en iyi mallarını kurban etmelerini emrettiği zamandı. 

Kuran-ı Kerim'de Maide Suresi 27. ayette belirtildiği gibi:

"Onlara Âdem’in iki oğlunun başından geçen ibret verici şu gerçeği anlat: Onlar Allah’a birer kurban takdîm etmişlerdi de birinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kıskanıp: “Seni mutlaka öldüreceğim” deyince, öteki şu cevabı vermişti: “Allah ancak takvâ sahiplerinin ibâdetini kabul buyurur." (Maide Suresi ayet 27).

Allah Teala, Hazreti Adem'e, ikiz kardeşleri olmamaları şartıyla oğullarını evlendirmesine izin verdi. 

Hazreti Adem, Habil'i İklima ile, Kabil'i de Layuda ile evlendirmek istedi.

İklima'ya zaten aşık olan Kabil babasının emirlerini reddetti. Kabil, İklima kadar güzel olmayan Layuda ile evlenmek istemiyordu. 

Habil ise Allah'ın emrettiği gibi babasının emirlerini yerine getirdi. İklima'yı elde etmek için her ikisine de kurban kesmelerini emretti. 

Tarlalarda çalışan Kabil, tarım ürünlerini babasına teslim ederken, çiftçi olarak çalışan Habil de hayvanlarını teslim etti.

İmam Taberî'nin Tefsir'inde açıkladığına göre, Hazreti Âdem'in iki oğlu Kâbil ve Hâbil'e kurban kesmelerinin emredilmesi ve her ikisinden de birer kurbanın kabul edilmesi konusunda âlimler arasında görüş ayrılığı vardır.

Kabil'in kurbanı Allah tarafından kabul edilmeyince, kardeşi Habil'i öldürmekle tehdit etti. 

Bunun üzerine Habil ona şöyle dedi: Şüphesiz Allah, takva sahiplerinin kurbanını kabul eder, fasıklarınkini değil. 

İmam Şatıbi el-Muvafakat adlı kitabında temel amacın (Makasıd) bir uygulamanın ruhu olduğunu açıklar. 

Yani kurban emrinin ruhu, insanların dindar insanlar haline gelmesidir.

Yukarıdaki hikaye, eğer birisi kurban kesmek istiyorsa, bunun komşular veya insanlar tarafından bilinmek için değil, yüksek bir takva ruhuna dayanması gerektiğine dair bir derstir, çünkü Allah Teala'ya bir niyetle başlamazsa boşuna olacaktır. Vallahu a'lem

Daha yeni Daha eski