İslami Öğretilere Göre Kişinin Kendine Karşı Etik Değerleri

İslami İrşad - İnsanlar hayatlarını iyi yönetebilmek için akıl ve zekâ ile yaratılmışlardır. Akıllı olan ve varoluşlarını anlayanlar, yapmak istedikleri tüm tutum ve eylemleri kesinlikle kontrol edebilirler. 

İslam'da kişi kendisine karşı etik uygulayabilmelidir. Etik nedir? Ve insan hayatı için ne kadar önemlidir?

{getToc} $title={İçindekiler} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

İslam'da Etiğin Tanımı

İslami Öğretilere Göre Kişinin Kendine Karşı Etik Değerleri
İslami Öğretilere Göre Kişinin Kendine Karşı Etik Değerleri

Etik, alışkanlıktan doğan anlamına gelen Eski Yunanca "ethikos" kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Genel anlamda etik, çevrede yerel toplumun geleneklerine göre davranmanın bir normu veya kuralıdır. 

Bir kişinin dini de etiğini etkiler. İslam'da, Müslüman olan bir kişi gayrimüslim olanlardan farklı bir etiğe sahip olacaktır. 

Kırsal bir çevrede yaşayan insanlar elbette kentsel alanlarda yaşayanlardan farklı ahlak kurallarına sahiptir.

Daima Tevbe Etmek

İnsanlar günahtan muaf değildir. Hem kasıtlı hem de kasıtsız. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak. İslam'da kasıtsız günahların neler olduğunu bilmek sizin için önemlidir.

İnsanların en hayırlısı, günah işlediklerini anladıklarında tövbe edenlerdir. Küçük bir günah olsa bile. Aşağıdaki hadiste de belirtildiği gibi

عَنِ اْلأَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِي قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَآايُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَإِنِّي أَتُوْبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

Anlamı: Ağar b. Yesar el Müzeni'den rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Allah'a tevbe edin ve O'ndan mağfiret dileyin, çünkü ben günde yüz defa Allah'a tevbe ederim." (Sahih hadis Müslim, 2702 (42), Şerhu Müslim, İmam Nevevi (XVII/24-25) de rivayet etmiştir. Ayrıca Ahmed (IV/211), Ebu Davud (1515), Bağavi (1288) ve Taberani ve Mu'cemul Kebir (883) de rivayet etmiştir)

Söz konusu tövbe, Allah subhanehu ve teâlâ'ya içtenlikle tövbe etmek anlamına gelen taubeten nasuha'dır. Aynı hataya veya yanlış yola geri dönme niyeti olmaksızın.

Murakabe

Murakabe, kişinin bu dünyadaki her şeyin her zaman Allah'ın gözetimi altında olduğuna inanmasıdır. 

Böylece kişi tutum ve davranışlarında daha dikkatli olur, böylece İslam'da kolayca boş işler yapmaz veya tekrarlanan günahlar işlemez.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur,

"Dikkatli, tutumlu olmak ve iyi görünmek peygamberliğin 24 parçasından biridir." ( Taberânî rivayet etmiştir)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Eşca' bin Kays'a şöyle buyurdu

"Şüphesiz sizde iki haslet vardır ki Allah ve Resulü onları sever: Nezaket ve ihtiyat." (Tirmizi rivayet etmiştir)

Muhasebe

Muhasebe, yapılan tüm ameller için kendini değerlendirmektir. Günlük muhasebenin kişiye faydası, yaptığı tüm hataları ve şükretmesi gereken Allah'ın nimetlerini bilmesidir. 

Böylece ertesi gün hatalarını düzeltmeye ve daha iyi davranmaya çalışacaktır.

Yatmadan önce, geceleri biraz içten muhasebe yapmaya çalışın! Allah Teala şöyle buyuruyor,

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın (ahiret) için ne yaptığını düşünsün ve Allah'tan korksun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı en iyi bilendir." (Haşr Suresi, 18)

Bunlar, İslam'da kendine karşı günlük hayatında bilip uygulayabileceği bazı ahlak kurallarıdır. Umarım İslam'da bir müminin özelliklerini gösterebilmek için iyi faydalar sağlayabilir ve öz motivasyonu artırabilir.

Daha yeni Daha eski