İslam'da Uzun Tırnak Sürdürmenin Hükmü

İslami İrşad - Tırnaklar günümüzde çoğu insanın dikkat ettiği vücut parçalarından biridir. 

Tırnaklar, işlevlerini yerine getirmenin yanı sıra, uzun tırnaklarla daha havalı görünmek için görünümü desteklemek amacıyla da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tırnakları korumak ya da uzatmak günümüzde gerçekten de bir trend haline gelmiştir. 

Peki, İslam'da tırnakları uzun sürdürmenin hükmü nedir? 

Bunun için, burada daha ayrıntılı olarak bir açıklama bulunmaktadır.

Tırnak uzatmak sadece kadınlar tarafından yapılmaz, bazı erkeklerin de belirli nedenlerle tırnaklarını uzattıkları görülür. 

Daha güzel ve çekici olarak görülmenin yanı sıra, uzun tırnakların bazen bakım ücreti olarak paraya mal olabilen özel tedavileri de vardır.

Ancak İslam'ın bu konudaki görüşü nedir? Bir kişinin tırnaklarını uzatması caiz midir?

{getToc} $title={İçindekiler} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

İslam'da Uzun Tırnak Tutmanın Hükmü

İslam'da Uzun Tırnak Sürdürmenin Hükmü
İslam'da Uzun Tırnak Sürdürmenin Hükmü

İslam hak dindir. Tüm yasalar ve konular hem Kur'an'dan hem de Hadis'ten gelen şekilde düzenlenmiştir. 

Ancak buna ek olarak, İslam'ın temizliği sevdiği de unutulmamalıdır. 

Bu, tırnaklarınız da dahil olmak üzere vücudun tüm kısımları için geçerlidir. 

Bunun yanı sıra İslam'da temizliğin faziletleri de vardır.

Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilen nebevi hadiste Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; 

"İnsan tabiatında beş şey vardır: Sünnet olmak, bıyıkları kesmek, kasık kıllarını kesmek, koltuk altı kıllarını yolmak ve tırnakları kesmek" (Buhari, 5891 ve Müslim, 258)

Hz Aişe radıyallahu anha'nın hadisinde ise Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

"İnsan tabiatında on şey vardır: Sakalı korumak, bıyığı kesmek, istinca' veya burun deliklerine su çekmek, diş fırçası kullanmak, eklemleri yıkamak, kasık kıllarını İslam'a göre tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altı kıllarını yolmak, istinca' veya suyla mesh etmek". Hadis, "Onuncusunun gargara olduğunu unuttum" diyen Zekeriya tarafından doğrulanmıştır. (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace ve en-Nesei rivayet etmiştir)

Tırnaklarını kesmeyen kişi, Yaratıcı tarafından belirlenmiş olan doğasını ihlal etmiştir. 

Eğer sahip olduğumuz tırnaklar kesilmezse. O zaman tırnağın içine yapışabilecek kirlere neden olabilir.

Ayrıca uzun tırnaklar abdest suyunun tırnak içine girmesini de engelleyebilir. 

Bu durumda kişinin abdestinin geçersiz olduğu söylenebilir.

Beyhaki ve Taberani'nin rivayet ettiği hadiste Ebu Eyyub El-Ezdi şöyle demiştir: 

"Bir adam Resûlullah'a geldi ve gökten gelen haberleri sordu. Allah Resulü şöyle buyurmuştur.

"Sizden biriniz gökten haber sorar, tırnakları kuş pençesi gibi uzundur, içinde cünüplük ve pislik biriktirir."

Mekruh

İslam'da tırnak uzatmanın hükmü çoğu âlime göre mekruhtur. 

Bu, tırnakların parmakların ötesine uzamasına izin verilip verilmemesine dayanmaktadır. 

Tırnakların vücut sağlığını tehlikeye atabilecek mikrop ve bakterilerin yuvası haline gelmesi imkânsız değildir. 

Buna ek olarak, bırakılan tırnakların içine yapışan kir, enfeksiyon veya kantengan gibi tırnak korkularına neden olabilir.

Bazı âlimler de tırnakların uzatılması veya bakımının 40 günü aşması durumunda haram kabul edileceğini savunmaktadır. 

Enes b. Malik radıyallahu anhu şöyle demiştir:

"Bıyıkların kesilmesi, koltuk altı kıllarının yolunması, kasık kıllarının kesilmesi ve tırnakların kesilmesi konusunda sınırlar koyduk, bunların hiçbirinin 40 geceden fazla uzatılmasına izin verilmemelidir." (Müslim, 258)

Yukarıdaki hadisin anlamı, bir kişinin tırnaklarını belirtilen zamandan önce kesmesi gerektiğidir. 

Ne tırnakların ne de saçların 40 geceden fazla uzamasına izin verilmemelidir. (Şerhu Sahihi Müslim)

İslam'da Tırnakları Uzun Tutmamanın Hikmeti

İslam, kişinin tırnaklarını 40 geceden fazla kesmemesini tavsiye etmiştir. Bu açıklamadan hareketle tırnakların uzun tutulmamasının da önemli hikmetleri vardır.

Kişi bunu bıraktığında çeşitli hikmetler ve faydalar elde edebilir. İşte tırnaklarımızı uzun tutmadığımız takdirde alabileceğimiz bazı dersler:

Hastalıklardan Kaçınmak

Tırnak tabakasında sıklıkla bulunan bakteriler, E-Coli ve Salmonella bakterilerini içeren Enterobacteriaceae bakterileridir. 

Bu bakteriler temiz tutulmayan tırnaklar arasında hızla gelişecektir. 

Çoğu insan bu bakterilerin organlara girmesi nedeniyle belirli hastalıklara yakalanacaktır. Örneğin ishal veya mide ağrısı gibi.

Ayrıca kesilmeyen ve parmakları aşan uzunluktaki tırnaklar Paronişi hastalığı ya da daha çok bilinen adıyla kantengan potansiyeline sahip olacaktır. 

Uzun bırakılan tırnaklar, tırnak çevresindeki yüzeyi kabartacak ve bir dizi mikrop ve bakteri için bir giriş noktası haline gelecektir.

Tırnak Bakımı için Zaman ve Maliyet Gerektirmez

Temiz ve düzgün uzun tırnaklara sahip olmak kendiliğinden olmaz. 

Onları temizlemek için zaman ayırmanız ya da manikür ve pedikür gibi masraflı olabilecek bakımlar yapmanız gerekir.

Tırnaklar durumuna göre kesilirse, bunu yapmanıza gerek kalmaz. Üstelik güzel tırnaklara sahip olmak için çok para harcamanız gerekir. 

Zaman ve para daha olumlu şeyler için kullanılabilir. Tabii ki İslam'da sevilen ve beğenilen şeyler için.

Günlük Aktiviteleri Yapmak Daha Kolay

Tırnaklarınız uzun olduğunda elbette çeşitli aktiviteleri yapamazsınız. Örneğin, parmaklarınızı kullanarak yemek yemek gibi.

Buna ek olarak, genellikle doğrudan parmaklar kullanılarak yapılan faaliyetlerin de bu şekilde yapılması kolay olmayabilir. 

Ancak, İslam'da tavsiye edildiği gibi tırnaklarınızı kesmek istiyorsanız durum farklı olacaktır. 

Elbette parmaklar ve tırnaklarla ilgili çeşitli faaliyetler daha kolay yapılabilir. 

Oruç sırasında tırnak kesmenin hükmü ile ilgili açıklamayı da okuyabilirsiniz.

İslam'da tırnakları uzun tutmanın hükmü ve hikmeti ile ilgili açıklamadan. 

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dolaylı olarak kadın ve erkek bütün ümmetine tırnaklarını kesmelerini ve temiz tutmalarını tavsiye etmiştir. 

Çünkü bu durumda İslam gerçekten temiz ve uyanık olan her şeyi sever.

Buna ek olarak, her Müslüman için tırnak uzatma yasası mekruhtur ve daha iyi bir şey elde etmek için terk edilmelidir. 

Umarım yukarıdaki bilgiler hepimiz için faydalı olur. Vallahu a'lem

Daha yeni Daha eski