İslam'da Necaset Çeşitleri ve Bunların Nasıl Giderileceği

İslami İrşad - Temizlik inancın bir parçasıdır. İslam, temizliğe çok önem veren bir dindir. 

Ebi Malik El-Eş'ari, Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: 

"Temizlik imanın bir parçasıdır, Elhamdülillah teraziyi tartar, Subhanallah elhamdülillah gökle yer arasını doldurur, namaz nurdur, sadaka hüccettir, sabır kandildir, Kur'an (lehte veya aleyhte) hüccettir. Her insan kendini satıncaya, hür oluncaya veya zelil oluncaya kadar çalışır." (Müslim rivayet etmiştir)

İslam'da ibadetin, özellikle de namazın geçerlilik şartlarından biri de pisliklerden arınmaktır.

Ebil Malih'in babasından rivayet ettiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: 

"Allah, kulunun namazını temizlenmeden kabul etmez. Ve Allah sadakayı da fesattan kabul etmez." (Nesâî rivayet etmiştir)

İslam'ın kendisi bazı kirlilikleri belirli gruplara ayırır. Aşağıda, İslam'da bilinmesi gereken necaset sınıflarının kısa bir açıklaması yer almaktadır:

{getToc} $title={İçindekiler} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Necaset-i Muhaffefe (Hafif Necis)

İslam'da Necaset Çeşitleri ve Bunların Nasıl Giderileceği
İslam'da Necaset Çeşitleri ve Bunların Nasıl Giderileceği

Necis Muhaffefe veya hafif necis, hiçbir şey yememiş veya henüz emzirmekte olan erkek bebeklerin idrarından gelen necistir. 

Bu necaseti temizlemenin yolu oldukça kolaydır, yani çok fazla suyla yıkamaya gerek kalmadan sadece su serperek temizleyebilirsiniz. 

Ancak bu sadece erkeklerin idrarı için geçerlidir, çünkü kızların idrarı pisliği gidermek için yine de yıkanmalıdır.

Ebû Samh Malik radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir:

"Kızın idrarı yıkanır, erkeğin idrarı ise serpilir" (Ebu Davud, 377; Nesei, 303; Sahih-i Nesei'de El Albani tarafından sahihlenmiştir)

Necaset-i Mutevassıta (Orta Necis)

Necaset-i Mutevassıta veya orta necis, insan veya hayvanların anüs veya cinsel organlarından çıkan her türlü necistir. 

Bunlar idrar, dışkı, mezi veya meni, haram hayvanların sütü ve benzerleridir. 

Bu tür orta necaseti temizlemenin yolu onu yıkamak veya durulamaktır.

"(Bir defasında) Bedevî bir Arap mescide idrarını yaptı. Bunun üzerine bazı insanlar (yani sahabeler) ayağa kalktılar. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Onu kendi hâline bırakın ve idrarını yapmasına engel olmayın." buyurdu. Bedevi idrarını bitirdikten sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kova su istedi ve üzerine döktü." (Müslim, 284)

Hz Ali bin Ebi Talib, radıyallahu anh şöyle dedi,

"Ben de idrar kaçıranlardan biriydim. Fakat kızının (Fatıma'nın) yanımdaki konumundan dolayı Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu sormaya utanıyordum. Bunun üzerine Mikdad b. Esved'e Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sormasını emrettim. O da Mikdad'a şöyle cevap verdi: "Ona avret yerlerini yıkamasını emret ve sonra abdest aldır."

Eğer çok necaset çıkarsa, temizlenmek ve yeniden namaz kılabilmek için yıkanarak temizlenmelidir.

İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir,

"Meniy, meziy ve vadi'ye gelince, meniy'de gusül farzdır. İbn Abbas şöyle demiştir: "Avret yerlerinizi yıkayın ve namaz için abdest aldığınız gibi abdest alın."

Aynı durum hayız kanı için de geçerlidir.

Esma binti Ebi Bekr'den rivayet edildiğine göre bir kadın Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek şöyle dedi

"Bazılarımızın kıyafetlerinde adet kanı var. Ne yapmamız gerekir?"

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi,

"Giysiyi suyla ovun ve kazıyın, sonra üzerine serpin. Sonra onunla namaz kılın."

Necaset-i Muğallaza (Ağır Necis)

Bunlar özel bir şekilde temizlenmesi gereken ciddi kirliliklerdir. 

Bunlar köpek ve domuzların yalamaları, dışkıları ve kanlarıdır.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Aranızda köpek tarafından yalanmış bir kabı temizlemenin yolu, onu önce toprakla olmak üzere yedi defa yıkamaktır."

Bunlar, İslam'da bilinmesi gereken kirli kategorilerinden bazılarıdır.

Umarım faydalı olur ve kirlilikle nasıl başa çıkılacağı konusundaki bilgilerimize katkıda bulunur. Vallahu a'lem

Daha yeni Daha eski