İslam'da Fitre Zekatı ve Mal Zekatının Açıklanması

İslam'da Fitre Zekatı ve Mal Zekatının Açıklanması
İslam'da Fitre Zekatı ve Mal Zekatının Açıklanması

İslami İrşad "Onların mallarından bir miktar zekât ve sadaka al ki, böylece kendilerini günahlarından arındırıp tertemiz kılasın. Ayrıca onlar için dua ve istiğfar et. Çünkü senin duan onlar için kalplerini yatıştıran bir huzur ve tatmin vesilesidir. Allah, her şeyi hakkiyle işiten, kemâliyle bilendir." (Tevbe Suresi, 103)

Bu ayetten yola çıkarak Allah, zekât verebilecek durumda olan herkese zekât vermeyi ve zekât almaya hak kazananlara dağıtmayı onaylar, güzel sözlerinde belirttiği gibi bu zekât hazinesinden almaya hak kazanan gruplar (Esnaf) için çeşitli kriterler vardır.

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَٓاءِ وَالْمَسَاك۪ينِ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَ۬لَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِم۪ينَ وَف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّب۪يلِۜ فَر۪يضَةً مِنَ اللّٰهِۜ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ

"Zekâtlar ancak fakirlere, yoksullara, zekâtların toplanmasında görevli memurlara, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihâd edenlere ve yolda kalmışlara verilir. Allah’ın bu konudaki kesin emri ve taksimi böyledir. Allah her şeyi hakkiyle bilen, her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır." (Tevbe Suresi, 60)

{getToc} $title={İçindekiler} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Bu ayet, zekât almaya hak kazanan grupları ve bunların ilk olarak hangi sırayla zekât almaya hak kazandıklarını belirtmiştir.

Zekât vermenin faydası, zekât veren kişinin malını temizlemesi, zekât kelimesinin temel anlamı olan "zekât" kelimesinin saflık, iyilik, bereket, büyüme ve gelişme anlamlarıyla doğru orantılıdır. 

Bereket elde etme, nefsi arındırma ve ruhu her türlü iyilikle besleme ümidini içinde barındırdığı için zekât olarak adlandırılmıştır (Fıkhı Sünnet, Seyyid Sabık: 5)

Seyid Sabık'ın açıklamasından zekâtın saflığa, iyiliğe, berekete, büyümeye ve gelişmeye yol açacağı sonucunu çıkarabiliriz. 

Malın kutsallığına, paylaşmaya istekli iyiliğe, elde edilen tüm varlıkların bereketinin artmasına neden olarak sadece dünyada değil, ahirette de sonuçlarını toplayacaktır.

Genel olarak zekât, fitre zekâtı ve mal zekâtı olmak üzere ikiye ayrılır ki çoğu Müslüman artık sadece zekâtın yılda bir defa olduğunu ve her Ramazan ayında ödendiğini bilmektedir.

Fitre Zekâtı

Fitre zekatı, her yıl Ramazan ayında Ramazan Bayramı arifesine kadar verilen zekattır. 

Bu zekat, genellikle tüketilen veya her bölgenin temel gıdasını ayarlayan 2,5 kg pirinç veya 3,5 litre pirince eşdeğer miktarda verilir.

Zekât fitresi, gücü yeten herkes tarafından verilmelidir; çocuklar, gençler, hatta yaşlılar bile, eğer güçleri yetiyorsa, her yıl bu yükümlülüğü yerine getirmelidirler. 

Fitre zekâtı, kendilerini arındırmak amacıyla verilir.

Mal Zekatı

Mal zekâtı, zenginlerin servetinden alınan ve daha sonra önceden belirlenmiş bir hesapla fakirlere verilen zekâttır. 

Klasik iktisatta Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) tebliğ ettiği nasslara dayanan diğer kaynaklarda mal zekâtı, hayvancılıkla ilgili zekât, altın ve gümüş zekâtı, ticaret zekâtı, tarımsal ürünlerin zekâtı ve maden bulguları ve maden ürünlerinin zekâtı olarak yer almaktadır.

Çağdaş ekonomiden gelen zekâtlar ise mesleki zekât, menkul kıymet zekâtı, sanayi zekâtı, sigorta poliçesi zekâtı ve diğerleridir.

Bu tür zekatların dağıtımından, mal sahibinin, belirlenen hac ve nishab hükümleri ile% 2,5 oranında ihraç etmesi bir zorunluluk haline gelir. Vallahu A'lem

Daha yeni Daha eski