İslam'a Göre Kalbimizi ve Zihnimizi Nasıl Temizleriz?

İslam'a Göre Kalbimizi ve Zihnimizi Nasıl Temizleriz?
İslam'a Göre Kalbimizi ve Zihnimizi Nasıl Temizleriz?

İslami İrşad - Günlük hayatta Allah'ın çeşitli imtihanları vardır ve bunlar kesinlikle imanımızı sınamak ve inananlar için sağlanan cennet türüne girmenin bir yolu olmak içindir. 

Bazen samimiyetsizleşir ve yaşanan koşulları suçlarız ve hem Allah'a ibadet etme hem de başkalarına iyilik yapma konusunda sahip olduğumuz iman seviyesini düşürürüz.

Nadiren de olsa bize yanlış yapan insanlar olduğu için hayatı adaletsiz görüp cennete girmekte zorlanan kadınların özelliklerine sebep olduğumuz, kinlerin ve çeşitli kalp hastalıklarının ruha kolayca girdiği de olur. 

Aslında kalbi huzursuz eden de budur, yani kalplerimizdeki kirlenmedir ve bu da yaşamı bir bütün olarak açıkça etkiler.

İslam'da sakin bir hayat yaşamaya ve kalbi korumaya geri dönebilmek için, İslam'a Göre Kalbimizi ve Zihnimizi Nasıl Temizleriz'i denemek daha iyidir. 

Böylece yaşadığımız her şeyi samimiyetle yaşayabilir ve Allah'a geri döndürebiliriz.

1. Sabır

Allah Teala İslam'da barış istemek hakkında şöyle buyurmaktadır: 

"Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir" (Bakara Suresi, 153)

2. Allah'a Adanmak ve Allah'tan İstemek

"Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz." (Fatiha Suresi, 5).

İşte kalbi samimi ve sakin kılmanın yolu budur.

3. İyi Bir Önyargıya Sahip Olmak

"Gerçekten zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Doğrusu zorluktan sonra bir kolaylık vardır." (İnşirah Suresi, 5-6)

4. Namazda Daha Fazla Huşû

"Allah, sözün en güzeli olan Kur’an’ı, âyetleri birbiriyle âhenkdâr, uyumlu, tıklım büklüm hakîkat dolu bir kitab hâlinde indirdi. Rablerine karşı derin bir saygı duymakta olanların onun tesiriyle derileri ürperir; sonra da hem derileri, hem kalpleri Allahın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap, Allah’ın doğru yol rehberidir ki, dilediğine onunla yol gösterir. Allah kimi de saptırırsa artık onu doğru yola getirecek kimse yoktur." (Zümer Suresi, 23)

5. Daima Allah'ı Zikretmek

"Onlar ki iman ederler ve kalpleri Allah'ın zikriyle yatışır. Unutmayın ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur." (Ra'd Suresi, 28)

6. Bütün Amellerin Allah Tarafından Karşılanacağını Hatırlamak

"Kim bir zerre ağırlığınca hayır işlerse onun karşılığını görecek, kim de bir zerre ağırlığınca şer işlerse onun karşılığını görecektir." (Zilzal Suresi, 7-8)

{nextPage}

7. Kur'an Okumak

"Allah, sözlerin en güzeli olan Kur'an'ı indirdi ki, onun benzeri ve tekrarı yoktur; Rablerinden korkanların derileri ondan ürperir, derileri ve kalpleri Allah'ı anmakla yatışır. İşte bu, Allah'ın hidayetidir; dilediğini onunla hidayete erdirir. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir önder yoktur." (Zümer Suresi, 23)

8. İrtibatta Kalmak

"Kim benim için bir şeyi garanti ederse, ben de onun için dört şeyi garanti ederim. Ailesi ile irtibatı kesmesin, böylece ailesi onu sever, rızkı genişler, ömrü uzar ve Allah onu cennete koyar." (er-Rabii rivayet etmiştir)

10. Sadaka

"Sadaka ile mal eksilmez. Bir kul da bağışlarsa, Allah onun şerefini artırır." (Müslim rivayet etmiştir) 

"Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlarla Allah’a güzel bir borç verenlere, harcadıkları şey kat kat fazlasıyla geri ödenir. Üstelik onlar için bitmez tükenmez, pek değerli bir mükâfat vardır." (Hadid Suresi, 18)

"Bir kimse Allah yolunda iki hazine bağışlarsa, cennetin kapılarından biri tarafından çağrılır: "Ey Allah'ın kulu, gel buraya ikram et." Namaz kılanlardan ise namaz kapısından, mücahidlerden ise cihad kapısından, sadaka verenlerden ise sadaka kapısından çağrılır." (Buhari Müslim rivayet etmiştir)

11. Teheccüd Namazı

"Gecenin bir kısmında da teheccüd namazı kılacaksın...." (İsrâ Suresi, 79) 

"Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında da O'na boyun eğ ve gecenin uzunca bir kısmında da O'nu tesbih et." (İnsân Suresi, 25-26)

"Gecenin bir kısmında ve her namazın sonunda O'nu tesbih et." (Kâf Suresi, 40)

"Rabbinin hükmünü bekleyerek sabret, sonra şüphesiz sen Bizim katımızdasın ve kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et, gecenin çeşitli saatlerinde ve yıldızların batışında (seher vaktinde) O'nu tesbih et." (Tûr Suresi, 48-49) 

12. Oruç

"Şüphesiz cennette Er-Reyyan denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü oruç tutanlar o kapıdan girerler. Onlardan başka hiç kimse oraya giremez. Sonra denilir ki: "Oruçlular nerede?" Kalkarlar, onlardan başka kimse girmez. Onlar girdikten sonra (kapı) kapanır ve bir daha kimse giremez." (Buhari, 1763; Müslim, 1947)

{nextPage}

13. Başkalarının Yanlışlarını Bağışlamak

"Bir kötülüğün karşılığı, ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve iyilik yaparsa, onun mükâfatı Allah'a aittir. Şüphesiz O, zalimleri sevmez." (Şura Suresi: 40) 

"İyilikle kötülük bir olmaz. (Kötülüğü) daha güzel bir şekilde savarsan, seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, birdenbire sadık bir dost oluverir. Ve güzel hasletler, ancak sabredenlere verilir ve ancak büyük kazanç sahiplerine verilir." (Fussilet, 34-35)

14. Birbirlerini Kayırmak

"Eğer affeder, azarlamaz ve bağışlarsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir." (Teğabün Suresi, 14) 

"Yaratıklara merhamet edin ki, Allah'a merhamet edesiniz; bağışlayın ki, Allah da sizi bağışlasın." (Sahih-i Adab-ı Müfred, 293)

15. Günahları ve Ölümü Hatırlamak

"Her nefis ölümü tadacaktır. Ve muhakkak ki sizin mükâfatınız kıyamet gününde tamamlanacaktır. Kim cehennemden uzak tutulur ve cennete sokulursa, işte o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı zevklerden başka bir şey değildir."(Ali İmran Suresi, 185)

"Nerede olursanız olun, yüksek ve sağlam bir kalede olsanız bile ölüm sizi bulur." (Nisa Suresi, 78)

Daha yeni Daha eski