Hazreti Adem'in Bilinmesi Gereken Özellikleri

İslami İrşad - Hazreti Adem, Allah subhanehu ve teala tarafından topraktan yaratılan ilk insandır.

Dünyadaki ilk halife olarak Hazreti Adem aleyhisselam aşağıdaki ayrıcalıklara sahipti.

{getToc} $title={İçindekiler} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Doğrudan Allah Teâlâ Tarafından Kendi Elleriyle Yaratıldı

Hazreti Adem'in Bilinmesi Gereken Özellikleri
Hazreti Adem'in Bilinmesi Gereken Özellikleri

İmam Buhari tarafından rivayet edilen bir hadiste, Hazreti Adem'in Cuma günü yaratıldığı, tüm fiziksel özellikleriyle birlikte doğrudan Allah Teâlâ tarafından kendi elleriyle topraktan yaratıldığı belirtilmektedir.

Kuran'da Hazreti Adem'in yaratılışını anlatan bazı ayetler şunlardır: 

Bakara Suresi 30-39. ayetler, Ali İmran Suresi 59. ayet, Nisa Suresi 1. ayet ve Hucurat Suresi 13. ayet.

Diğer sureler ise Araf Suresi 11-25. ayetler, Tâhâ Suresi 55. ayet, Hicr Suresi 26-44. ayetler, İsrâ Suresi 61-65. ayetler, Kehf Suresi 50. ayet, Tâhâ Suresi 115-126. ayetler ve Şâd Suresi 67-88. ayetlerdir.

Hazreti Adem'in doğrudan Allah tarafından topraktan yaratıldığına dair birkaç hadis de mevcuttur.

Ebu Musa el-Eş'ari şöyle demiştir: "Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Allah Âdem'i bir avuç topraktan yarattı. Sonra onun soyundan gelenler toprağın unsurlarına göre çeşitli oldular. Bazıları kırmızı tenli, beyaz tenli, siyah tenli ve bunların arasında renklere sahipti. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi kötü, kimi iyi idi." (Ebu Davud rivayet etmiştir)

Allah'ın Ruhu (yaratma) Hazreti Adem'e Doğrudan Üflenmiştir

Hazreti Adem doğrudan doğruya Allah Teâlâ tarafından kendi eliyle yaratıldı. Sonra Allah, Hazreti Adem'e kendi ruhundan üfledi.

Hicr Suresi 28-29. ayetlerde Allah subhanehu ve teâlâ şöyle buyurur,

"Hani Rabbin meleklere şöyle demişti: “Ben pişmemiş kuru çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım.” “Yaratılışını tamamlayıp onu insan olarak düzenlediğim ve içine kendi ruhumdan üflediğim zaman, ona secde ederek yerlere kapanın.” (Hicr Suresi, 28-29)

Melekler Hazreti Adem'e Secde Etmişlerdir

Hazreti Adem doğrudan Allah teâlâ tarafından yaratılıp ruh üflendiği için, Allah teâlâ meleklere Hazreti Adem'e secde etmelerini emretmiştir.

Allah subhanehu ve teâlâ Hicr Suresi 28-35 ayetlerinde şöyle buyurmaktadır.

"Hani Rabbin meleklere şöyle demişti: “Ben pişmemiş kuru çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım.” “Yaratılışını tamamlayıp onu insan olarak düzenlediğim ve içine kendi ruhumdan üflediğim zaman, ona secde ederek yerlere kapanın.” Bunun üzerine bütün melekler hep birlikte secdeye kapandılar. İblîs hâriç. O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah şöyle buyurdu: “Ey İblîs! Sana ne oluyor ki, secde edenlerle beraber bulunmuyorsun?” İblîs: “Ben senin pişmemiş kuru çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana asla secde edecek değilim” diye karşılık verdi. Allah buyurdu ki: “Öyleyse çık oradan! Çünkü sen artık kovulmuş birisin!” “Ta hesap gününe kadar bu lânet senin tependen hiç ayrılmayacaktır." (Hicr Suresi, 28-35)

Meleklerin İlminden Daha Üstün Bir İlme Sahip Olmak

Allah Teâlâ, Hazreti Âdem doğrudan yaratmanın yanı sıra, Hazreti Âdem'e doğrudan ilim de öğretmiştir.

Bakara Suresi 31-32. ayetlerde Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır,

"Allah Âdem’e isimlerin tamamını öğretti, sonra da onları meleklere gösterip: “Haydi, doğru söylüyorsanız bunların isimlerini bana haber verin” buyurdu. Melekler: “Seni tesbih ve her türlü noksanlıktan tenzîh ederiz! Senin öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Elbette her şeyi hakkıyla bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olan ancak sensin!” dediler." (Bakara Suresi, 31-32)

Wallahu a'lam.

Daha yeni Daha eski