En Sevdiğimiz Servet ile Sadaka Vermek (Ebu Talha'dan Örnek)

En Sevdiğimiz Servet ile Sadaka Vermek (Ebu Talha'dan Örnek)
En Sevdiğimiz Servet ile Sadaka Vermek (Ebu Talha'dan Örnek)

İslami İrşad - Görünüşe göre sevdiğimiz servetle hayır yapmak çok zor. 

Çünkü insan doğası servete çok düşkündür, onu harcamak konusunda isteksizdir.

Allah Teala şöyle buyuruyor,

وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا

"Ve siz malı aşırı bir sevgi ile seviyorsunuz." (Fecr Suresi, 20)

İbn Kesir "cemmea"yı katsirûn (çok) ile tefsir eder. Bu, insanların mallarını sevmede çok aşırı oldukları anlamına gelir.

Başka bir ayette de şöyle geçer,

وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

"Ve gerçekten o, mala olan sevgisinden dolayı çok acelecidir." (Adiyat Suresi, 8)

İbn Kesir -Allah ona rahmet etsin- bu ayeti iki şekilde tefsir etmiştir:

  • İnsan mala çok düşkündür.
  • İnsanlar mala karşı açgözlü ve cimridirler, bu yüzden malı çok severler.

Eğer bir kimse sevdiği bir serveti hayır yolunda harcayabiliyorsa, bu çok olağanüstü bir durumdur.

{nextPage}

Enes b. Malik radıyallahu anh şöyle dedi: "Ebu Talha radıyallahu anh, Medine'de hurmalık olarak çok malı olan Ensar'dan bir adamdı. En çok sevdiği bir hurmalığı vardı ki ona "Beyraha" denirdi. Mescidin önündeydi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya girdi ve içindeki lezzetli sudan içti."

Enes dedi ki: "Ayet nazil olduğu zaman,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

"Sevdiğiniz mallardan bir kısmını harcayıncaya kadar (tam) doğruluğa erişemezsiniz." (Ali İmran Suresi, 92)

Ebu Talha, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek: "Ey Resûlullah, Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: "Sevdiğiniz mallardan bir kısmını infak etmedikçe tam bir iyiliğe erişemezsiniz." (Ali İmran Suresi, 92)

Doğrusu benim en çok sevdiğim servet, Beytullah'ın bahçesidir. Doğrusu ben onu, Allah'tan bir mükâfat ummak ve ahiret azığı olarak vakfediyorum. 

Allah'ın size hidayet ettiği gibi burayı idare edin. Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: 

"İşte bu gerçekten büyük bir servettir. Bu gerçekten büyük bir servettir. Gerçekten ben sizin böyle söylediğinizi işittim. Bence bu arazinizi akrabalarınıza sadaka olarak vermelisiniz. Bunun üzerine Ebu Talha onu akrabaları ve amcasının oğlu arasında paylaştırdı." (Buhari, 1461 ve Müslim, 998)

Bakh, bir meselenin büyüklüğünü ifade etmek demektir.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

  1. Müşrik olsalar bile kişinin akrabalarına, eşine, çocuklarına ve anne babasına bakması ve onlara sadaka vermesinin fazileti. İmam Nevevi, Şerhu Sahihi Müslim'de yukarıdaki hadise bir bölüm başlığı vermiştir.
  2. Dostlukta akrabalara daha fazla önem verilmelidir. Ebu Talha sonunda bahçesini Ubey bin Ka'ab ve Hassan bin Sabit'e verdi.
  3. Akrabalara sadaka vermenin iki sevabı vardır: Akrabalık kurma sevabı (sıla-i rahim) ve sadaka sevabı.

Daha yeni Daha eski