Duanın Kabul Edilmesi Şartları

İslami İrşad - Duanın gerçekleşmesi için birçok şart vardır.

Dua, insanların, özellikle de Müslümanların belirli bir arzuya ulaşmak için gösterdikleri çabalardan biridir. 

Müslümanlar için dua etmek Allah tarafından tavsiye edilen bir şey haline gelmiştir. Ve sadece kibirli insanlar Allah'a dua etmek istemezler.

Allah şöyle buyurur: "Bana dua edin, size vereyim. Şüphesiz Bana ibadet etmekten kaçınanlar, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir." (Mü'min Suresi, 60)

Eğer dua edersek, Allah dualarımıza cevap verecektir. Bunu zaman gösterecek. 

Ve bizim hoşumuza gitmeyen ama bizim için faydalı olan farklı bir biçimde. Ve bu bizim ahiret için birikimimiz olabilir.

Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'a dua eden hiçbir kimse yoktur ki, duasına icabet edilmesin ve üç şeyden birine kavuşmasın: Dünyada onun için hızlandırılmış bir karşılık, ahirete kadar onun için bir tasarruf veya benzer bir musibete uğramaması için bir karşılık." (Taberânî rivayet etmiştir)

{getToc} $title={İçindekiler} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Matsurat Zikrinin Fazileti, Dua, Duanın Kabul Olma Şartları

Duanın Kabul Edilmesi Şartları
Duanın Kabul Edilmesi Şartları

Elbette, dualarımızın Allah tarafından kabul edilmesini istiyorsak, dua ederken bazı koşulları yerine getirmeliyiz. Bu şartlar şunlardır:

Allah İçin Huşû ve Samimiyet

Allah Teâlâ'nın sözlerinde belirtildiği gibi, 

"Mescidler Allah’a ibâdet etmek içindir. Öyleyse Allah’tan başka hiçbir kimseye, hiçbir şeye el açıp yalvarmayın." (Cin Suresi, 18)

Acele Etmemek

"Defalarca dua ettim ama Allah bana cevap vermedi" denmemelidir. Hazreti Muhammed (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Sizden birinizin duası, acele etmediği sürece kabul edilir. O kişi şöyle der: Dua ettim ama kabul edilmedi." (Müslim rivayet etmiştir).

Günahlar İçin Dua Etmemek

Ya da şu hadiste olduğu gibi haram bir şey istemek: "Günah işlememek ve aile düzenini bozmamak için dua ettiği sürece kulun duasına her zaman icabet edilir." (Müslim ve Tirmizi rivayet etmiştir)

Güven Dolu Olmak

Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur, 

"Dualarınızın kabul edileceğine tam bir güvenle Allah'a dua edin. Unutkan ve gafil bir kalpten gelen duaya Allah'ın icabet etmeyeceğini bilin." 

Ayrıca, kişi duanın anlamını bilmeli ve anlamalı ve her zaman kime hitap ettiğini hatırlamalıdır. Çünkü Allah sadece konuşan bir kulun duasını kabul etmez. Kalbinizde "Allah duama icabet edecek mi?" gibi bir şüphe olmamalıdır.

Helal Olan Şeyleri Yemek ve İçmek

Allah diyor ki, "Ey peygamberler, güzel rızıklardan yiyin ve salih ameller işleyin. Şüphesiz ben yaptıklarınızdan haberdarım" (Mü'minun Suresi 51). 

Ve başka bir ayette, "Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helâl olanlarından yiyin! Eğer yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin!" (Bakara Suresi, 172)

Allah'tan Korkmak

Allah SWT'nin sözlerinde belirtildiği gibi, 

"Onlara Âdem’in iki oğlunun başından geçen ibret verici şu gerçeği anlat: Onlar Allah’a birer kurban takdîm etmişlerdi de birinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kıskanıp: “Seni mutlaka öldüreceğim” deyince, öteki şu cevabı vermişti: “Allah ancak takvâ sahiplerinin ibâdetini kabul buyurur.” (Maide Suresi, 27)

Alçak Gönüllü ve Yumuşak Sesli

Allah'ın sözüne göre, 

"Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Çünkü O, aşırı gidenleri sevmez." (A'raf Suresi, 55)

Elde Edilmesi İmkansız Olan Bir Şey İstememek

Bunun delili, yukarıdaki gibi A'raf Suresi 55. ayettir. Çünkü büyük ve mantıksız bir şey istemek bizi Allah'tan uzaklaştırır.

Üç Kez Tekrarlanır

İbn-i Mes'ud RA şöyle demiştir: "Peygamberler namaz kıldıklarında üç defa namaz kılarlar, sorduklarında üç defa sorarlardı." (Müslim rivayet etmiştir).

Duayı üç kez tekrarlamak, dua veya istekte samimiyeti gösterir. Bu, Allah'ın sözlerine uygundur, 

"Bana (gerçekten) dua ederse, dua edenin dileğini kabul ederim." (Bakara Suresi, 186)

Müstecap Zaman ve Yerde Dua Etmek

Sabır ve Dua

Allah diyor ki, "Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım isteyin! Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir." (Bakara Suresi 153)

Vallahu'alem

Daha yeni Daha eski