Temizlik İmanın Bir Parçasıdır: İslam'da Temizliğe Bakış Açısı

İslami İrşad - Temiz bir yaşamın sağlıklı bir ruhun parçası olduğunu biliyor muydunuz? 

Evet, çevremizde temizliği koruyabildiğimizde, bize yapışmak isteyen hiçbir hastalık bakterisi olmayacaktır. Yani hastalanma ihtimalimiz çok azdır.

Ahmed tarafından rivayet edilen çok tanıdık bir hadisten alıntı yapacak olursak, "Temizlik imanın bir parçasıdır." Temizlik imandan gelir ve imanın bir parçasıdır. 

Dolayısıyla İslam'da temizliğin hem ibadet hem de ahlaki bir yönü vardır.

Bu nedenle, "arınma" kelimesi genellikle "temizlik" kelimesinin karşılığı olarak kullanılır. 

Temizlik öğretisi sadece bir slogan veya teori değil, insanları her zaman temiz yaşamaları için eğiten pratik bir yaşam tarzı haline getirilmelidir.

{getToc} $title={Table of Contents} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Temizlik Nedir?

Temizlik İmanın Bir Parçasıdır: İslam'da Temizliğe Bakış Açısı
Temizlik İmanın Bir Parçasıdır: İslam'da Temizliğe Bakış Açısı

Temizlik, insanın sağlıklı ve konforlu bir yaşamı gerçekleştirmek ve korumak için kendisini ve çevresini kirli olan her şeyden uzak tutma çabasıdır. 

Temizlik, sağlığın gerçekleşmesi için bir koşuldur. Sağlık ise mutluluğu sağlayabilecek unsurlardan biridir. 

Öte yandan kirli olmak sadece güzelliği yok etmekle kalmaz, aynı zamanda çeşitli hastalıklara da neden olabilir, hastalık ise acıya neden olan faktörlerden biridir.

Peki, sağlıklı olmak ne demek? 

WHO'ya (Dünya Sağlık Örgütü) göre sağlık; fiziksel, zihinsel, sosyal, ruhsal mükemmellik halidir. 

Sağlık, sosyal ve ekonomik olarak üretken bir yaşam sürmeye olanak tanıyan bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyi olma halidir.

Bu iki tanımdan hareketle sağlık; fiziksel sağlık, zihinsel sağlık, ruhsal sağlık, sosyal refah ve ekonomik refah olmak üzere beş temel bileşenden oluşmaktadır.

İslam temizliği seven bir dindir. Rasulullah Efendimiz, halkına her zaman temizliği korumalarını şiddetle tavsiye eder. 

Temizliği koruyarak bedenlerimiz sağlıklı ve güçlü olacaktır. İslam hukukunda bu temizlik öğretisinin içeriği namaz emrinde yer almaktadır. 

Namaza giderken Müslümanların hem vücutlarının, hem elbiselerinin hem de namaz kılınan yerin hadesten ve necasetten temiz olması gerekir.

Öyleyse, temiz bir insan olun ki sağlık bizim dostumuz olabilsin. Küçük şeylerden büyük şeylere kadar temiz yaşam davranışları geliştirin. 

Beden, giysi, yiyecek ve çevre temizliği gibi dış hijyeni her zaman korumayı alışkanlık haline getirin. 

İyi bir şeye alışmanın zorluğu, ilk kez başlama anıdır. Bir kez alıştığınızda, gerisi daha kolay olacaktır.

Temizlik İbadetin Bir Parçasıdır

Günlük faaliyetlerimizi yerine getirirken elbette sağlıklı bir vücut yapısına ihtiyaç duyarız ki günlük faaliyetlerimiz sorunsuz bir şekilde ilerlesin. 

Sağlığı gerçekleştirmenin anahtarı temizliktir. Temizlik, sağlıklı ve rahat bir yaşamı gerçekleştirmek ve korumak için insanın kendisini ve çevresini kirli ve kötü şeylerden uzak tutma çabasıdır. 

Kendimiz ve çevremiz kirliyse, bu güzelliği bozabilir ve çeşitli hastalıklara neden olabilir.

İslam'da temizlik çok önemlidir, böylece kendilerini temizleyen veya temizlik için çabalayan insanlar Allah Teâlâ tarafından sevilecektir.

Anlamı ".....Şüphesiz Allah çok tevbe edenleri de, çok temizlenenleri de sever." (Bakara: 222)

Temizlik imandan gelir ve imanın bir parçasıdır. Dolayısıyla İslam'da temizliğin hem ibadet hem de ahlaki bir yönü vardır. 

Buna ek olarak, Müslümanların kişisel güvenliklerini veya sağlıklarını tehdit edebilecek içecekleri içmeleri yasaklanmıştır. 

Bu husus Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresi 90. ayetinde de teyit edilmiştir;

Anlamı "Ey iman edenler! İçki, kumar, tapınmak ve putlara kurban kesmek için dikilen taşlar, fal ve şans okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz." [90] (Maide Suresi, 90)

Fıkıh veya İslam hukuku kitaplarında, temizlikle ilgili konulara etimolojik olarak temizlik anlamına gelen taharet denir. 

Taharetin anlamı fiziksel ve zihinsel temizliğin yönlerini içerir. Fiziksel temizlik her türlü kir, hades ve pislikten kaçınmak anlamına gelir. 

İç temizlik ise aşağılık tutum ve özelliklerden kaçınmak anlamına gelir.

İslam temizliği seven bir dindir. Hazreti Muhammed (s.a.v.), her bir insan için her zaman temizliğin korunmasını şiddetle tavsiye eder. 

Müslümanlar olarak namaz kılmak istiyorsak, hem bedenimizin, hem elbiselerimizin hem de namaz kılacağımız yerin hadesten ve necasetten temiz olması gerekir.

Daha yeni Daha eski