Oruç Tanımı, Rükünleri ve Şartları

İslami İrşad - Oruç, bu ibadeti yerine getiren insanların kendi inançlarına göre her şeye olduğu gibi açlığa da katlanmalarını gerektiren bir ibadettir.

Neden böyle? 

Çünkü oruç ibadetinin uygulanışının belli inançların belirlediği ilke ve usullere göre farklı değerlendirildiği bilinmektedir. 

Oruç çoğu zaman bir dinde var olan ibadeti yerine getirmek için ya da bir dini inançta insanların yerine getirmesi gereken bir zorunluluk olarak yapılmaktadır.

İslam'da oruç, inananları tarafından yerine getirilmesi gereken farz bir ibadettir.

Bu durum, orucun İslam'ın rükünleri arasında üçüncü sırada yer almasıyla kanıtlanmaktadır. İslam'da farz olan oruç genellikle Ramazan orucu olarak adlandırılır.

Adından da anlaşılacağı gibi, bu Ramazan orucu hicri takvime göre Ramazan ayının 1'ine girildiğinde tutulur. 

Kelimenin tam anlamıyla, Ramazan orucunun uygulanması Ramazan ayında bir tam ay boyunca gerçekleştirilir, bu da yaklaşık 29 ila 30 gün anlamına gelir.

{getToc} $title={Table of Contents} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Orucun Tanımı

Oruç Nedir? Oruç Tanımı, Rükünleri ve Şartları
Oruç Tanımı, Rükünleri ve Şartları

Oruç, Arapça صوم kelimesinden gelen Şaum olarak adlandırılır ve Ramazan ayı geldiğinde yapılması vacip olan bir ibadettir. 

Bu ibadet de tam bir ay boyunca yerine getirilir ve ardından Ramazan Bayramı kutlamaları ile kapanır.

İslam hukukuna göre oruç uygulaması, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de belirtilen niyetle gün doğumundan gün batımına kadar yeme, içme ve orucu bozabilecek her türlü eylemden kaçınmaktır. 

Oruç, örnek davranışlar oluşturabilmek ve aşılayabilmek ve bir Müslümanın Allah Teâlâ'ya karşı dindarlığını artırabilmek için tasarlanmıştır.

Oruç Türleri

Oruç, farz olan oruç türü ve sünnet olan oruç türü olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Farz Olan Oruç

Vacip oruç veya farz oruç, Müslümanlar tarafından yerine getirilmesi gereken bir oruç türüdür. 

Bir Müslüman bu tür bir orucu tutmayı başarırsa sevap kazanır. Buna karşılık, eğer bir Müslüman bu tür bir orucu tutmazsa, o zaman bir günah veya ceza alır. 

Aşağıda farz oruç kapsamına giren oruçların bir listesi verilmiştir.

 1. Farz olan Ramazan orucu
 2. Yemin nedeniyle tutulan oruç
 3. Ceza veya kefaret orucu
 4. Oruç tazminatı veya kaza

 • Sünnet Olan Oruç

Sünnet oruç veya Nafile oruç, tutulması halinde sevap kazanılan, tutulmaması halinde ise günah ve sevap olmayan bir oruç türüdür. 

Aşağıda sünnet oruç kapsamına giren oruçların bir listesi verilmiştir.

 1. Her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak
 2. Ramazan Bayramı dışında Şevval ayında tutulan altı günlük sünnet oruç.
 3. Hacca gitmeyen Müslümanlar için Zilhicce ayının 9'unda tutulan sünnet arefe orucu.
 4. Hacca gitmeyen Müslümanlar için Zilhicce ayının 8'inde tutulan Terviye orucu.
 5. Davud orucu veya bir gün oruç tutup ertesi gün tutmama orucu, Hz Davud'un orucuna öykünmek için tutulur.
 6. Muharrem ayının 9'unda tutulan oruç.
 7. Muharrem ayının 10'unda tutulan Aşura orucu.
 8. Her ayın 13, 14 ve 15'inde Eyyâm-ı biyd orucu tutmak.
 9. Şa'ban orucu Şa'ban ayının ortasında tutulur.
 10. Zilka'de, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında tutulan Eşhuru'l-Hurum orucu.

 • Orucun Farz Şartları

Müslümanlar oruç tutarken İslam hukukuna göre yerine getirilmesi gereken birkaç farz şarta sahip olmalıdır. 

Oruç tutmanın farz olan şartları şunlardır

 1. Müslüman olmak ve Yüce Allah'a ibadet etmek.
 2. Zaten baliğ veya yeterince yaşlı.
 3. Akli dengesinin yerinde ve sağlıklı olması.
 4. Sağlıklı ruhsal ve fiziksel durum.
 5. Uzun ve uzak bir yolculukta olan bir yolcu değil.
 6. Büyük bir kirlilikten arınmış durumda.
 7. Oruç tutma yeteneğine ve isteğine sahip olmak.

 • Orucun Geçerlilik Şartları

 1. Niyet
 2. Orucu bozan şeylerden (hayız ve nifas) temizlenmek
 3. Onu geçersiz kılan şeylerden özgürlük.

Ramazan Orucunun Rükunları

Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olan Müslümanların uyması gereken birkaç oruç rüknü vardır.

Ramazan orucunun doğru rükünlerini bilen birçok kişi olmasına rağmen, burada daha ayrıntılı olarak tekrar açıklayacağız:

 • Müslüman olmak

Elbette sadece Müslüman olan kişiler Ramazan ayı boyunca oruç tutmakla yükümlüdür.

Müslüman olmak, orucun rükünlerinden biri olmasının yanı sıra, İslam hukukuna göre oruç tutmanın da farz şartlarından biridir.

Bu nedenle, İslam'ı benimsememiş ancak Ramazan ayı boyunca oruç tutmaya çalışmak isteyen kişilerin oruçları geçerli bir oruç olarak kabul edilemez.

 • Niyeti Doğru Okumak

Neredeyse tüm Müslümanlar Ramazan orucuna niyet etmenin ne kadar iyi ve doğru olduğunu zaten biliyor olmalı. Daha sonra bu niyet şafak sökmeden önce veya sahurda okunabilir.

Ramazan orucunun niyetini okumayı unutmamak için bu oruç rüknünü gece yapın.

Çünkü bu niyetin okunmasıyla başlanmayan oruç geçerli sayılmayabilir. Bu nedenle, bu niyeti okumayan kişilerin oruç borçlarını kaza veya fidye ödeyerek ödemeleri gerekir.

 • Oruç Sırasında Kısıtlama ve Özdenetim

 1. Kasıtlı olarak yemek ve içmek. Unutarak veya mecbur kalarak yiyip içen kimsenin orucu bozulmaz.
 2. Kişinin karısı veya kocası ile cinsel ilişkiye girmesi. Cinsel ilişki kasıtlı olarak yapılmışsa, bir köle azat etmek veya peş peşe iki ay oruç tutmak ya da altmış fakiri doyurmak gibi keffaret ödemesi gerekir. Eğer cinsel ilişki unutkanlık veya zorunluluktan kaynaklanmışsa, orucu başka bir günde kaza etmek yeterlidir.
 3. Mastürbasyon, ıslak rüyalar, heyecan verici bir şey görmek, duymak veya hayal etmek yoluyla meninin çıkması. Eğer meni hastalıktan dolayı veya istem dışı boşalmışsa oruç bozulmaz.
 4. Adet kanaması ve doğum sonrası kanama. Adet gören veya lohusa olan bir kadın oruç tutmayı bırakmalı ve başka bir günde kaza etmelidir (kaza).
 5. Kasıtlı kusma. Kusma hastalıktan kaynaklanıyorsa veya kasıtsız ise oruç bozulmaz.
 6. Açlığı veya susuzluğu gidermek için vücuda sıvı enjekte etmek. İlaç veya vitamin gibi açlık veya susuzluğa etki etmeyen bir sıvı enjekte edilirse oruç bozulmaz.

Oruç Sırasında Sünnet Olan Şeyler

Oruç tutarken, Müslümanların sevabını artırmak ve Müslümanların derecesini yükseltmek için oruçta bazı sünnetleri yapmaları tavsiye edilir. İşte oruç tutarken tavsiye edilen şeyler

 1. Sahurun geciktirilmesi
 2. Oruç açarken dua okumak
 3. Oruç açarken tatlı yiyecek/içeceklerle başlayın
 4. Başkalarına iftar yemeği vermek için sadaka vermek
 5. İbadet ve sadaka verme konusunda daha aktif olmak
 6. İftar vakti geldiğinde hemen orucu açmaya kalkışmak

Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Zamanlar

İslam'da oruç tutmanın, insanları bu ibadeti yapmasını yasaklayan bir zamanı veya anı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Aşağıda, Müslümanların oruç tutmalarının yasaklandığı veya hatta haram kılındığı zamanlardan bazıları verilmiştir.

 • Ramazan Bayramı Günü (1 Şevval)

İslam, 1 Şevval'i Müslümanlar için kutsal bir gün olarak belirlediği için oruç tutmak isteyen takipçilerine 1 Şevval'i yasaklamaktadır. 

Nasıl olmasın ki? Şevval ayının 1'i Müslümanlar için zafer günüdür.

 • Kurban Bayramı (10 Zilhicce)

Zilhicce ayının 10'u İslam tarafından ikinci bayram günü olarak belirlenmiştir. 

Bu günde Müslümanların oruç tutması yasaktır ve kurbanlık hayvanların kesilmesi ve akrabalara, yoksullara veya kimsesizlere dağıtılması tavsiye edilir. 

Böylece onlar da kurban eti tüketmenin mutluluğunu ve sevincini yaşayabilirler.

 • Üç günlük teşrik günleri (11, 12 ve 13 Zilhicce)
 • Şaban Günü (Şaban ayının 30'u)
 • Sonsuza kadar oruç
 • Adet gören veya doğum sonrası olan ve banyo yapmamış bir kadın
 • Kocasının izni olmadan sünnet orucu tutan kadın.

Ayrıca, oruç tutmak isteyen bir Müslüman için mekruh kabul edilen zamanlar vardır, yani Cuma günü, bir önceki gün oruç tutmadan oruç tutmanın bir açıklaması vardır.

Orucu İptal Eden Şeyler

İslam'daki oruç yasasına göre oruç, orucu iptal edebilecek birkaç şey sağlar. İşte İslam'da orucu bozan bazı şeyler.

 1. Yemek, içmek veya kasten deliklere ya da vücut boşluklarına bir şey sokmak,
 2. Cinsel aktivite yapmak,
 3. Kasıtlı olarak kusturma,
 4. Kasıtlı olarak meni boşaltmak,
 5. Ani adet kanaması veya doğum,
 6. Akıl kaybı (delilik veya ani bayılma),
 7. İslam'ı terk etmek ve başka bir dini benimsemek (irtidat).

Unutarak veya yanlışlıkla yemek, içmek ve cinsel ilişki gibi bazı şeyler kasıtsız olarak yapılırsa orucu bozmaz.

Daha yeni Daha eski