Nüzul-ul Kur'an nedir? Nüzul-ü Kur'an Tanımı, Tarihi ve Faziletleri

İslami İrşad - Müslümanların bilmesi gereken önemli derslerden biri de Kur'an'ın nüzul tarihini bilmektir. 

Bunu bilirsek, Kur'an'ın ne zaman indirildiğini, nasıl indirildiğini ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ı nasıl aldığını öğrenmiş oluruz.

Kur'an, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayırt edebilmeleri için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e, kendisi ve tüm halkı tarafından bir rehber olarak kullanılmak üzere indirilmiş olan Allah azze ve celle'nin kelamıdır. 

Ayrıca Kur'an, Hazreti Muhammed'e indirilen en büyük mucizedir. Bu son kutsal kitap, önceki kutsal kitaplar olan Tevrat, İncil ve Zebur'dan üstündür.  

İlk vahiy Hira Mağarası'nda nazil olmuştur. Kur'an'ın vahyedildiği zaman, MS 610 yılı civarında, 17 Ramazan gecesiydi. 

Hazreti Muhammed'e gelen ilk vahiy Alak Suresi'nin 1 ila 5. ayetleridir. Alak Suresi'nin ilk ayetinin anlamı "Oku!"dur.

Kur'an, Cebrail aracılığıyla vahyedilmiştir. O sırada Cebrail peygamberimiz yalnızken onunla görüşmüştür. 

Alak Suresi doğrudan Cebrail tarafından okunmuştur. İlk ayet insanlara öğrenmeyi ve okumayı sevmelerini emreder. 

İnsan okuma sayesinde gelecekteki adımlarının faydalarını ve yönünü anlayabilir. 

Kur'an'ın dünyaya inişi ile ilgili olaylardan biri de Nüzul-ul Kur'an'dır. 

Kur'an, Hazreti Muhammed'e bir anda vahyedilmemiş, ayetler 22 yıl 2 ay 22 günlük bir süre içinde yavaş yavaş ve tedricen indirilmiştir.

{getToc} $title={Table of Contents} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Nüzul-ul Kur'an Olayının Tarihi

Nüzul-ul Kur'an nedir? Nüzul-ü Kur'an Tanımı, Tarihi ve Faziletleri
Nüzul-ul Kur'an nedir? Nüzul-ü Kur'an Tanımı, Tarihi ve Faziletleri

Kur'an'ın vahyedilme süreci iki aşamada gerçekleşmiştir:

  • Birinci aşamada Kur'an, Leyletül kadir gecesinde indirilmiştir. Kur'an, Leyletül kadir gecesinde Luh Mahfuz'dan indirilmiştir.
  • İkinci aşamada, Cebrail aracılığıyla Hazreti Muhammed'e peyderpey indirilmiştir.

Kur'an ilk olarak Hazreti Muhammed MS 610 yılında Hira Mağarası'ndayken indirilmiştir. 

O zaman Hazreti Muhammed kalbini sakinleştirmek için yalnızdı.

Aynı zamanda Allah Teâlâ, Başmelek Cebrail'den vahyini Hazreti Muhammed'e iletmesini istedi. 

Cebrail, vahyedilen ilk ayet olan ve 5 ayetten oluşan Alak Suresi'ni getirdi.

Cebrail, Hazreti Muhammed'den mektubu okumasını istedi. Ancak Peygamberimiz irkildi ve mektubu okuyamayacağını söyledi.

Bu nedenle Allah, Hazreti Muhammed'e Alak Suresi'ni okumasını emretmiştir.

"Yaratan Rabbinin adıyla oku! [1] O insanı rahim duvarına tutunan aşılanmış bir hücreden yarattı. [2] Oku! Rabbin sonsuz lutuf ve kerem sahibidir. [3] Kalemle yazmayı öğreten O’dur. [4] İnsana bilmediği her şeyi öğreten O’dur. [5]" Allah, Kuran'ın ilk inen ayetleri olan Alak Suresi 1-5 ayetlerinde buyurur.

Bu sure aynı zamanda Muhammed'in Peygamber ve Resul olarak atanmasını da işaret eder.

Bu ilk aşamadan sonra Kur'an yaklaşık 23 yıl boyunca aşama aşama indirilmiştir. 

Allah tarafından indirilen her ayet, peygamberin dönemindeki sosyal, dini, önceki peygamberlerin kıssalarına ve hikmete göre ayarlanmıştır.

Hazreti Muhammed'e indirilen son ayet Mâide Suresi 3. ayettir. Bu ayet son hac mevsiminde Arafat'ta Cuma günü ikindi vaktinden sonra nazil olmuştur.

Bundan sonra Hazreti Muhammed ashabını toplamak için Mekke'den Medine'ye gitti. Kur'an'ın nüzulü ile İslam dininin kemale erdiği müjdesini verdi.

Bu mutlu haberi duyan sahabeler şöyle dediler: "Dinimiz mükemmelleştirildi. Dinimiz mükemmelleştirildi."

Nüzulül Kur'an'ın Manası

Nüzulü Kur'an kelimesi iki kelimeden gelmektedir: nüzul ve Kur'an. Nüzul kelimesinin kelime anlamı, bir şeyi yüksek bir yerden alçak bir yere indirmektir. 

Kur'an kelimesi ise Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır.

Birleştirildiğinde, nüzul-ul Kur'an'ın anlamı, Kur'an'ın yüksek bir yerden yeryüzüne indirilmesi sürecidir. 

Daha tam anlamı ise, Kur'an'ın Allah Teâlâ tarafından Cebrail aracılığı ile Hazreti Muhammed'e indirilmesi olayıdır.

Nüzul-ul Kur'an olayı, insanlığın hakikate ulaşması için bir rehber olarak Allah Teâlâ'dan Hazreti Muhammed'e bilgi veya vahyin ulaştırılması olarak yorumlanabilir.

Kur'an'ın vahyedildiği gece, meleklerin Allah tarafından dünyaya indirildiğine inanılır. Onlara ibadet eden herkese dua etmeleri emredilmiştir.

Müslümanlar camide namaz kılarak, Kur'an okuyarak, sadakaları artırarak, teravih ve vitir namazlarını kılarak, zikirlerini artırarak ve davranışlarını düzelterek ibadetlerini artırabilirler. 

Böylece Müslümanlar olarak nüzul-ü kuran gecesinin bereketine nail olabiliriz.

Nüzul-ü Kur'an Gecesinin Faziletleri

İşte Ramazan'ın son gecesi olan Nüzul-ü Kur'an gecesinin faziletleri;

  • Bu gece bin aydan daha hayırlıdır. Nüzul-ü Kur'an gecesinde bin ay ibadet etmiş gibi sevap kazanılır. 
  • Nüzulü Kur'an, Ramazan'ın son gecesi (Leyletül Kadir) içinde yer alır. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak Allah tarafından özel kılınan Leyletül Kadir'in konumu hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştur "Zafer gecesinin ne olduğunu biliyor musun? O gece bin aydan daha hayırlıdır". (Kader Suresi, 2-3). 
  • Nüzul-ü Kur'an, şan ve bereket dolu bir gecedir. Cebrail ve diğer melekler o gece dünyaya inmişlerdir. 
  • Nüzul-ü Kur'an gecesi, yıllık kaderin yazıldığı gecedir. O gece Müslümanlar hayır ve rızık için ibadetlerini çoğaltabilirler.

Daha yeni Daha eski