Namazın Tanımı ve Faziletleri

İslami İrşad - Her Müslümana namaz kılması emredilir. Hatta bu namaz emrinin önemi Kur'an'da birkaç kez açıklanmıştır. 

Bu nedenle, bir Müslüman için namazın anlamı çok önemlidir.

Namazın anlamı, Müslümanlar tarafından gerçekleştirilen ibadet uygulaması ile ilgilidir. 

Namaz kılmanın belirli şartları, rükünleri, vakitleri ve usulleri vardır. Öte yandan, yasaya dayalı olarak görülen iki tür namaz vardır: farz namazlar ve sünnet namazlar. 

Farz namazların anlamı beş vakit namaz veya farz namazlar olarak adlandırılabilir.

Bunun dışında, namaz emrini yerine getiren bir Müslüman tarafından elde edilebilecek pek çok fazilet vardır. 

Dahası, Kur'an'ın bir ayetinde namazın son günde yardımcı bir amel olduğundan bahsedilir.

{getToc} $title={Table of Contents} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Namazın Tanımı

Namaz Nedir? Faziletleri
Namazın Tanımı ve Faziletleri

 • Dile Göre Namazın Manası

Dilbilimsel açıdan namaz, Arapça şalla kelimesinden gelir ve dua ya da Allah'tan istemek için dua etme yolu anlamına gelir.

Bu dile göre namazın manası Tevbe Suresi 103. ayetin mealinde şöyle geçmektedir:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْۜ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْۜ وَاللّٰهُ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ

Anlamı: "Ayrıca onlar için dua ve istiğfar et. Çünkü senin duan onlar için kalplerini yatıştıran bir huzur ve tatmin vesilesidir. Allah, her şeyi hakkiyle işiten, kemâliyle bilendir." [103] (Tevbe Suresi, 103)

 • Terim Olarak Namazın Manası

Tanım açısından namaz, tekbirle başlayıp selamla biten bir dizi sözdür.

Bu terimle namazın tanımı Şeyh Muhammed bin Kasım el-Garabili tarafından aşağıdaki rivayetle aktarılmıştır:

وشرعا - كما قال الرافعي: أقوالٌ وأفعال مُفتَتحَةٌ بالتكبير، مختتمةٌ بالتسليم بشَرائطَ مخصوصةٍ

Anlamı: "İmam-ı Râfiî'nin de dediği gibi namaz, tekbirle başlayıp selâmla biten ve şartları belirlenmiş bir dizi söz ve eylemdir."

Bir Müslüman İçin Namazın Anlamı

Namazın anlamı İslam'ın ikinci şartında yer almaktadır. Bilindiği gibi İslam'ın beş şartı vardır. 

Birincisi iki cümle şehadet getirmektir. İkincisi namaz kılmak, üçüncüsü zekât vermek, dördüncüsü Ramazan ayında oruç tutmak, beşincisi gücü yetenlerin hacca gitmesidir.

Peki bir Müslüman için namazın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? 

Namazın anlamı hakkındaki konuşmaya başlamadan önce, öncelikle namazın tanımını anlamakla işe başlayabiliriz. 

Sözlükte namazın tanımı, Allah'a ibadet etmektir ve namaz, her Müslüman tarafından belirli şartlara, rükünlere ve tekbirle başlayıp selamla biten okumalara göre yapılan zorunlu ibadetleri içerir. 

Namazın anlamının Allah'a dua etmek olduğu da söylenebilir.

Çünkü namaz kılmak, zikir, kıraat, secde, tesbih, tekbir veya duaya kadar bir dizi okumayı içeren bir dizi özel prosedür ve gösteriyi takip eder. 

Bir Müslüman için namaz kılma emri de bir dizi Kur'an ayetinde listelenmiştir. 

İster farz namazları açıklasın, ister sünnet namazları. Bilmeniz gereken namazın anlamının açıklaması budur.

Namaz Yasaları ve Türleri

Bir Müslüman için namaz kılmak, özellikle de farz olan namazları kılmak çok önemlidir. 

Buna ek olarak, namazın anlamının bir kulun Allah Teâlâ'ya itaatinin bir biçimi olduğu da söylenebilir. 

Bu namaz sayesinde bir Müslüman, zikir, dua, tilavet ve diğerlerini içeren Rabbi ile iletişim kurabilir.

Ayrıca, bir dizi argümanda bahsedilen Kıyamet Günü'nde tanınacak ilk uygulamanın namaz olduğu da bilinmektedir. 

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisinde olduğu gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur

"Şüphesiz ki kıyamet günü kulun ilk hesaba çekilecek ameli namazıdır. Eğer namazı güzel olursa, gerçekten o, kurtuluşa ermiş ve başarılı olmuştur. Eğer namazı bozulursa, hüsrana uğramış ve kaybetmiştir. Eğer farz namazlarından az bir şey eksik olursa, Allah Teâlâ: "Bakalım kulumun nafile namazı var mı?" buyurur. Böylece farz namazlarından eksilenler kaza edilir. Sonra bütün amelleri için de aynı şey geçerlidir." ( Rivayet Tirmizi ve En Nesei)

Bu arada, namazlar yasaya dayalı olarak farz ve sünnet namazlar olmak üzere ikiye ayrılır. 

Bir Müslüman tarafından terk edilmesi halinde günah kazanılan farz namazlar, kılınması halinde çok sevap kazanılır.

Sünnet namazlar ise bir Müslüman tarafından yerine getirilirse sevap kazanılır, yerine getirilmezse günah kazanılmaz şeklinde yorumlanabilir. 

Ayrıca farz namazlar ve sünnet namazlar çeşitli ibadet türlerinden oluşmaktadır. Farz ve sünnet namazların bazı türlerini aşağıda görebilirsiniz.

 • Vacip namaz çeşitleri (farz namazlar):

 1. Sabah namazı.
 2. Öğle namazı.
 3. İkindi namazı.
 4. Akşam namazı.
 5. Yatsı namazı.

 • Sünnet namaz çeşitleri:

Sünnet-i Müekkede namazlar, kılınması tavsiye edilen namazlardır. Vitir namazının sünneti, Ramazan bayramı namazı bunlar arasındadır.

Ğairu Muakkad sünnet namazlar, tavsiye edilen sünnet namazlardır, ancak Rawatib sünnet namazları gibi değildir. Bu Ğairu Muakkad sünnet namazı, küsuf namazı gibi özel zamanlarda kılınır.

Münferid sünnet namazlar bireysel olarak kılınan namazlardır. Bunlar arasında teheccüd namazı, tesbih namazı, tövbe namazı sayılabilir.

Cemaatle kılınan sünnet namazlar ise teravih namazı, güneş tutulması namazı gibi cemaatle kılınan namazlardır.

Ne için Namaz Kılınır?

İşte Müslümanların dua etme amaçlarından bazıları:

 • Allah'ı hatırlamak (zikir)

Namaz, Müslümanların Yaratıcı ile iletişim kurabilmeleri için yerine getirilen bir ibadettir. 

Çünkü namaz, Allah'a yakınlaşmak için yapılan başlıca ibadettir. Müslümanlar namaz kılmadan önce bedenlerini, elbiselerini ve namaz kılacakları yerleri her türlü pislikten arındırmalıdır.

 • Kötülükleri ve münkerleri engellemek

Seyyid Nevevi el Bantani'nin tefsirinde belirttiğine göre, el-fahsiye kelimesi, Allah'ın varlığını inkâr etmenin yasaklanması veya ateist olarak adlandırılması anlamına gelir. 

El-münker kelimesi ise Allah'tan başka bir Tanrı'nın varlığını kabul etmek veya müşrik olarak adlandırılmak anlamına gelir. 

Dolayısıyla, Müslümanlar tekbir getirerek namaz kıldıklarında, Allah'ın varlığını kabul ettikleri ve Allah'a inanmayanları reddettikleri anlamına gelir. 

Ekber kelimesinin söylenmesine gelince, bu, çeşitli Tanrı türlerinden oluşmayan, Tek olan Yüce Allah anlamına gelir.

 • İnsanlara uyum içinde yaşamayı öğretmek

Namazın bir sonraki amacı insanlara uyum içinde yaşamayı öğretmektir. 

Bu, çevremizdeki hem bilinen hem de bilinmeyen kişilere güvenlik için bir dua olarak selam okumaktır. 

Hazreti Muhammed'in hadisinde okunduğu gibi,

المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه

Anlamı: "İyi Müslüman, başkalarını dilinin ve elinin eziyetinden koruyan, hicret eden de O'nun yasaklarını terk eden kimsedir."

Yukarıdaki hadisten hareketle, dini emirlere uyan Müslümanlar, söz ve davranışlarını daima başkalarını incitmeyecek şekilde tutarlar. Böylece uyumlu ve huzurlu bir hayat oluşacaktır.

 • Dünya çapında Müslümanları birleştirmek

Müslümanlar kıbleye dönerek namaz kılarlar. Bu, farklı ırklardan, kültürlerden, etnik gruplardan olsalar bile ayrımcılık yapmadan tüm insanlar için bir eşitlik noktasıdır.

Namazın Faziletleri

Bir Müslümanın elde edebileceği pek çok namaz fazileti vardır. Hem zorunlu hem de isteğe bağlı namazların her ikisi de birçok olağanüstü fazilet içerir. 

Bunlardan biri de vaktinde kılınan namazın faziletidir ki, bu namaz aşağıdaki gibi pek çok fazileti ihtiva eder.

 • Geçmiş günahları iptal eder. 

Bu, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söyleyen rivayetle uyumludur,

"Şüphesiz Müslüman bir kul, Allah rızası için samimi olarak namaz kılarsa, günahları şu yaprakların ağaçtan düşmesi gibi düşer" (Rivayat Ahmed).

 • Cennet mükâfatını elde etmek. 

Ebu Davud'un Ebu Katade bin Rib'iy'den rivayetine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur,

"Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Şüphesiz ben senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve söz veriyorum ki, kim vaktinde kılarsa onu mutlaka cennete koyacağım ve kim de kılmazsa söz verdiğim şeyi elde edemez."

Ayrıca diğer faziletler gibi:

 • Huzur ve sükûnete kavuşmak.
 • Ahiret günü için bir ışık olmak.
 • Birçok güzel mükafat almak.
 • Dokuz çeşit şeref elde etmek.

Namazın Hikmetleri

İşte namaz kılmanın hikmeti.

 • Namazın içinde secde vardır, secde bizim insan olarak Yaradan'ın huzurunda ne kadar alçak gönüllü olduğumuzu gösteren bir pozisyondur. Çünkü biz sadece tamamen Allah'a ait olan bir kuluz.
 • Namaz kılmakla, hiç kimsenin en iyi yardımı sağlayamayacağı, sadece Yüce Allah'ın gücünden yardım alabileceğimiz anlamına gelir.
 • Farz veya vâcip namazlar günde 5 vakit olarak belirlenmiştir. Bu, Allah'ın kullarının tövbe etmeleri için her zaman fırsatlar yaratmasının bir sevgi biçimidir. Çünkü bir gün içinde Allah'ın yarattığı her varlık bilerek veya bilmeyerek günah işlemekten kaçmamalıdır.
 • Namaz, Allah'a olan inanç düzeyini güçlendirebilir. Çünkü günlük hayatta, Allah'ın yarattığı her varlık kesinlikle dünyevi cazibelerden arınmış değildir.

Müslümanların anlaması gereken dil ve terimlerle namazın anlamı budur. Namaz, farz olmasının yanı sıra Allah'a yakınlaşmak için de iyi bir fırsattır.

Düzenli olarak Namaz Kılmanın Faydaları Nelerdir?

Namaz kılmanın birçok faydası vardır, işte bunlardan bazıları:

1. Tüm Günahların Bağışlanması

İster farz ister nafile olsun, namaz kılma konusunda gayretli olan insanlar Allah Teâlâ tarafından sevileceklerdir. 

Hazreti Muhammed şöyle buyurmuştur,

"Şüphesiz Müslüman bir kul, Allah rızası için samimi olarak namaz kılarsa, günahları şu yaprakların ağaçtan dökülmesi gibi dökülür." (Rivayat. Ahmed).

2. Cennet mükafatları almak

Özenle namaz kılanların mükâfatı cennettir. Ebu Davud'un Ebu Katade bin Rib'iy'den rivayet ettiği hadiste Hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuştur: 

"Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Şüphesiz ben sizin ümmetinize beş vakit namazı farz kıldım ve söz veriyorum ki, kim vaktinde kılarsa onu mutlaka cennete koyacağım, kim de kılmazsa söz verdiğim şeyi elde edemez."

3. Kalp sakinleşir

Namaz, onu kılan herkes için kalbi yatıştırmak ve ruhu sakinleştirmek için faydalıdır. 

Hazreti Muhammed'in dediği gibi, 

"Dünyadan zevkimi kadınlar ve güzel kokular şeklinde yarattı. Ve kalbimi namazda yatıştırdı." (En-Nasa'i sayı 3391 ve Ahmed 3: 128, sahih)

4. Kıyamet gününde ışık almak

Namazın bir diğer faydası da kıyamet gününde kurtuluşun kanıtı olarak ışık almaktır. 

Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur,

"Kim onu tutarsa, kıyamet günü onun için bir nur, bir delil ve bir kurtuluş vardır. Kim de onu tutmazsa, kıyamet günü onun için bir nur, bir delil ve bir kurtuluş yoktur ve o, Kurun, Firavun, Haman ve Übey bin Halef ile birlikte yaşayacaktır." (Rivayat. Ahmed)

Umarım namazla ilgili bu bilgiler hepimiz için yararlı olur.

Daha yeni Daha eski