İslam'da Nikah: Evliliğin Tanımı, Faziletleri ve Bereketleri

İslami İrşad - Hayatınızı geçirmek ve hayatınızın aşkıyla yaşlanmak herkes için bir hayaldir, bu yüzden birçok insan evleniyor. 

Bu nedenle, hemen hemen her erkek ve kadın çift, evliliğin her iki tarafın da birlikte yaşamasını sağlayabileceği bir evlilik gerçekleştirmeye heveslidir. 

Dahası, bir evlilik bebek sahibi olduğunda daha mutlu olacaktır.

İslam'da evlilik sadece din ve devlet hukuku tarafından yasal olarak tanınan bir erkek ve bir kadın arasındaki ilişkiyle ilgili değildir ve sadece erkek ve kadının biyolojik ihtiyaçları ile ilgili değildir, ancak İslam'da evlilik insan ruhunun durumu, maneviyat (fiziksel ve zihinsel), insani değerler ve bir gerçeğin varlığı ile yakından ilgilidir.

Sadece bu da değil, İslam'a göre evlilik, Allah'a iman ve bağlılık öğretilerini takip etmesi gereken bir ev hayatı yükümlülüğüdür. 

Bu nedenle, evlilik ya da evliliğin, insan hayatını daha da iyi hale getirmek amacıyla Yüce Allah tarafından yaratılan iyi ya da övgüye değer insan davranışlarından biri olduğu söylenebilir. 

Buna ek olarak, iyi bir evlilik karı koca arasındaki ilişkiyi daha uyumlu hale getirebilir ve mutluluk getirir.

Bir evliliğin her uygulaması, insanların yaşamlarında var olan zaman ve kültürel gelişmelere dayanmalıdır. 

Başka bir deyişle, basit bir toplum tarafından gerçekleştirilen bir evliliğin gelişmiş bir toplumdan farklı olacağı söylenebilir. 

Basit bir toplum genellikle sade ve kapalı bir düğün kültürü ile bir düğün organize edecektir. 

Daha modern (gelişmiş) toplumlar ise genellikle modern ve açık bir kültüre sahip düğünler düzenler.

{getToc} $title={Table of Contents} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

İslam'da Evliliğin Tanımı

İslam'da Nikah: Evliliğin Tanımı, Faziletleri ve Bereketleri
İslam'da Nikah: Evliliğin Tanımı, Faziletleri ve Bereketleri

İslam'da evlilik, ilişkilerini helal bir ilişki içinde sürdürmek isteyen bir erkek ve bir kadın tarafından yapılan kutsal bir antlaşma olarak tanımlanabilir. 

Bir yuva kurmaya hazır olduklarını beyan etmek için bir söz verirler. 

Bu, evliliğin mutlu bir aile kurmak amacıyla bir erkek ve bir kadın arasında yapılan kutsal bir anlaşma olduğunu ifade eden bir alim olan Abdurrahman El-Ceziri tarafından ifade edilenle uyumludur.

Bu durumda, kutsal evlilik sözleşmesi İcab ve Kabul şeklinde ifade edilebilir. 

Bu evlilik anlaşmasının biçimleri olan icab ve kabul, ister doğrudan evliliğin taraflarından (müstakbel koca veya müstakbel eş) gelsin isterse de yetkilendirilebilsin, bir meclis tarafından ifade edilmelidir.

İslam'da evlilik, Müslümanları daha iyi hale getirebilecek yaşam ilkelerinden biridir. 

Bu nedenle evlilik sadece bir ibadet değil, aynı zamanda bir ev hayatı ve çoluk çocuk inşa etmekle de ilgilidir. 

Aslında evlilikle birlikte akrabalık kapısı ardına kadar açılır çünkü kocanın ailesi ve kadının ailesi daha yakından tanınır, böylece aile üyeleri birbirlerine yardımcı olabilir.

Bu nedenle, ilişkinin daha sıkı hale gelmesi için karı-koca ve her iki tarafın aile üyeleri iletişimi sürdürmeli, birbirlerini sevmeli, birbirlerine şefkat göstermeli, birbirlerine kötülük yapmamalarını hatırlatmalı ve birbirlerine yardım etmelidir.

Muhabbetin korunması Kur'an-ı Kerim'de Nisâ Suresi 36. ayette yer almaktadır:

Anlamı: "Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babanıza iyilikte bulunun. Akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışlara, elinizin altında bulunan köle, câriye, hizmetçi ve işçilere iyilik yapın. Çünkü Allah, kendini beğenen ve çokça övünüp duran kimseleri kesinlikle sevmez." [36] (Nisa Suresi, 36)

İslam'da Evliliğin Amacı

Temel olarak, evliliğin amacı sadece bir erkek ve bir kadını bir araya getirerek uyumlu bir yuva kurmak ve böylece birlikte yaşayıp birlikte yaşlanmak değildir; evliliğin başka amaçları da vardır. 

İslam'da evliliğin Müslümanlar tarafından anlaşılması gereken çeşitli amaçları vardır, böylece evlilik mutluluğun yanı sıra ibadetleri yerine getirmenin sevabını da sağlayabilir.

İcab ve kabül ile işaretlenen bir evliliğin gerçekleşmesinin çeşitli amaçları vardır. Kur'an-ı Kerim ve Hadislere dayanan evliliğin amaçlarından bazıları şunlardır

Temel insan ihtiyaçlarının karşılanması

Evlilik, temel insan ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. Bu ihtiyaçlar duygusal, biyolojik, karşılıklı ihtiyaçlar ve benzerlerinden oluşur. 

Bunun kanıtı, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği ve Hazreti Muhammed'in (s.a.a) şöyle buyurduğu hadistir:

"Kadınlarla dört şey için evlenilir: Malı için, makamı için, güzelliği için ve dini için. Bir kadınla dini için evlenin, o zaman zarar görmezsiniz" (Buhari ve Müslim rivayet etmiştir)

Yaşam huzuru elde etmek

Karı koca evlenerek birbirlerini tamamlayabilirler. Eğer kendilerini uygun hissederlerse, her ikisi de her iki eş için de yaşam huzuru sağlayacak maddi veya maddi destek, takdir ve sevgi gibi destek sağlayacaktır. 

Ahlaki değerleri korumak

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi, bir Müslüman evlenerek zina günahından kaçınmış olur: 

"Ey gençler! İçinizden kim evlenmeye güç yetirebilirse evlensin; çünkü evlilik, bakışları yumuşatır ve avret yerlerini kuvvetlendirir. Kimin de buna gücü yetmezse oruç tutsun, çünkü oruç onu güçlendirir." (Buhari ve Müslim rivayet etmiştir)

Allah Teâlâ'ya ibadeti arttırmak 

Evlenmeden önce yasak olan eylemler, evlendikten sonra karı veya koca için bir ibadet haline gelir.  

Örneğin, farklı mahremler arasındaki sevgi günahtır, ancak evlilik mahiyetinde yapılırsa, Allah SWT tarafında bir sevap olarak kaydedilecektir. 

Bu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözlerine dayanmaktadır: 

" ... 'Eşlerinizle cinsel ilişkiye girerseniz, bu bir sadaka sayılır. Allah Resulü'nün bu sözlerini duyan sahabeler şaşırdılar ve sordular: "Ey Allah'ın Resulü, karısına karşı şehvetini tatmin eden bir koca sevap alır mı?" Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi: "Ne dersiniz, [kocalar] karısından başkasıyla cinsel ilişkiye girerlerse günahkâr olmazlar mı?" Sahabeler, "Evet, olurlar" dediler. Bunun üzerine tekrar şöyle buyurdu: "Aynı şekilde, [helal bir yerde] eşleriyle cinsel ilişkiye girerlerse, sevap kazanırlar!" (Müslim rivayet etmiştir)

Dindar ve erdemli nesiller elde etmek 

Bir Müslüman öldükten sonra bile sevabı bitmeyen amellerden biri de takva sahibi veya salih evlattır. 

Bir aile sahibi olmak, Allah'a inanan ve O'ndan korkan Müslüman nesiller yetiştirmek demektir. 

"Allah size kendinizden eşler yarattı, eşlerinizden de size çocuklar ve torunlar verdi ve sizi güzel rızıklarla rızıklandırdı. Öyleyse niçin bâtıla inanıyorlar ve Allah'ın nimetlerini inkâr ediyorlar?" (Nahl Sûresi, 16: 72)

Daha yeni Daha eski