İslam'da Kurban: Tanımı, Hükümleri ve Faziletleri

İslami İrşad - Yakında Müslümanlar için Hicri takvime göre Zilhicce ayı başlayacak. 

Bu ayın en önemli etkinliklerinden biri de kurban kesmektir. Bu makalede kurbanın anlamı, hükmü ve faziletleri açıklanacaktır.

{getToc} $title={Table of Contents} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Kurbanın Tanımı

İslam'da Kurban: Tanımı, Hükümleri ve Faziletleri
İslam'da Kurban: Tanımı, Hükümleri ve Faziletleri

Kurban nedir? Kurban kelimesi, etimolojiye göre Arapça'dan gelmektedir ve yakın anlamına gelir. 

Allah'ın bazı emirlerini yerine getirerek O'na yaklaşmak anlamına gelir. 

İslam'da kurbana الأضحية da denir, التضحية kelime anlamı olarak deve, inek (manda) ve keçi gibi Kurban Bayramı'nda ve teşrik günlerinde Allah'a yakınlaşmak için kesilen kurbanlık hayvanları ifade eder. 

Kurban, Kur'an'da emredilen İslami ritüellerden biri olan hayvan kesme eylemidir. 

Kurban Şeriatına Dair Deliller

Allah Teâlâ kurbanı şu sözleriyle emretmiştir: "Rasûlüm! Şüphesiz biz sana Kevser; bol nimet, ilim ve büyük şeref verdik. [1] Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! [2] Gerçek şu ki, “soyu kesik” diyerek seni ayıplamaya kalkışan var ya, işte soyu kesik olan zürriyetsizin tâ kendisi işte odur!" [3] (Kevser Sûresi : 1-3)

"Biz, kurbanlık sığırları ve develeri de sizin için Allah’ın dininin işaretlerinden kıldık. Onlarda sizin için pek çok hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere ayakta dururken üzerlerine Allah’ın adını anarak kurban edin..." (Hac Sûresi, 36)

Kurbanın Hükmü

Kurbanın hükmü, sünnet-i müekkede veya kuvvetlendirilmiş sünnettir. 

Hazreti Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- kurban kesmeyi meşru kıldığı zamandan vefatına kadar hiç terk etmemiştir. 

İmam Malik ve İmam Şafiî kurbanın müekked sünnet olduğunu söylemişlerdir. İmam Ebû Hanîfe'ye göre ise gücü yeten ve yolcu olmayan kimselere vaciptir.

Kurbanın Faziletleri

Kurban kesmek Peygamberimizin hikmet ve faziletlerle dolu bir sünnetidir. 

Bu, Hazreti Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in birçok hadisine dayanmaktadır:  

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا. لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنْ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهِا نَفْسًا   

Anlamı: "Hz: Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Âdemoğlunun kurban bayramında yaptığı hiçbir amel yoktur ki, Allah onu hayvan kesmekten daha çok sevmesin. Çünkü o, kıyamet günü boynuzları, tüyleri ve tırnakları ile gelecektir. Hayvanın kanı yere damlamadan Allah'a ulaşacaktır. Bu nedenle bu işi yapmaya niyet edin." (Tirmizi, 1413 ve İbn Mace, 3117 tarafından rivayet edilen Hasan hadisi)   

Kurban Bayramı'nda yapılan en önemli ibadet, Allah rızası için kurbanlık bir hayvan kesmektir. 

Çünkü kıyamet gününde hayvan, onu kesen kişiye dünyada olduğu gibi tek parça halinde, her bir ferdinde en ufak bir eksiklik olmadan ve hepsi onun için bir sevap değeri olarak gelecektir. 

Daha sonra hayvan, mecazi olarak onun sırattan geçme aracı olarak tanımlanır. Bu, kurban kesen kişiye Allah'ın hoşnutluğunun sevabı ve kanıtıdır.

Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu "Kimin kurban kesmeye gücü yettiği halde kurban kesmek istemezse, o kimse bizim namazgâhımıza yaklaşmasın." (Ahmed ve İbn Mace rivayet etmiştir)

Kurban kesmenin faziletlerini açıklayan Hazreti Muhammed'in başka birçok sözü vardır. Son hadiste bile, kurban kesmeye gücü yettiği halde bunu yapmak istemeyen kişinin, 

Hazreti Muhammed'in namazgahına veya diğer iyilik yerlerine (meclislerine) yaklaşmasının yasak olduğu belirtilmektedir.

Kurban Bayramı gününden teşrik gününe kadar kesilen kurbanlar bizi Allah'a yaklaştırmayı amaçlar. 

Ayrıca kurban, bir Müslüman'da bencilliğin, açgözlülüğün ve bireyciliğin ortadan kaldırılması anlamına da gelir. 

Kurban keserek, bir kişinin hayatını yalnızca Allah'ın rızasını elde etmek için yorumlaması beklenir. 

Her şeyini (ruhunu, servetini ve ailesini) sadece O'nun için "feda eder". Bu nedenle, özünde Allah'ın kurbandan aldığı şey, kurban edilen hayvanın eti veya kanı değil, kurban eden kişinin O'na ulaşan dindarlığı ve samimiyetidir.

Daha yeni Daha eski