Hz Adem Kimdir? Yaratılışın Başlangıcından Dünyaya İnişine Hz Adem'in Hikayesi

İslami İrşad - Hz. Adem'in hikayesi, daha sonra dünyada yaşayacak olan ilk insanın yaratılışını anlatır. 

Hz. Adem topraktan yaratılmış ve Allah ona evren hakkında bilgi vererek onu onurlandırmıştır. Adem'e, onun mucizesi olacak pek çok bilgi verildi.

Hz Adem'in şekli mükemmel ve eksiksiz yaratıldı. Ancak Hz Adem'in bugünkü insanlardan farklı bir boyu vardır. 

Onun boyu 60 arşın veya yaklaşık 18 metreye ulaşmıştır. Genel olarak insan vücudunun durumuna kıyasla çok yüksektir. 

Bu da Kabe'nin neden çok yüksek ve geniş bir girişi olduğunu açıklamaktadır. Hz Adem'den sonraki peygamberler de benzer bir duruşa sahip olmalıdır.

Hz Adem'in sahip olduğu bilgi mucizesi Kur'an'da da açıklanmıştır: 

"Allah Âdem’e isimlerin tamamını öğretti..." (Bakara Suresi, 31) 

Kur'an bize Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yaratılışını da anlatır. Nasıl dünyaya indirildiklerini ve çocuk sahibi olduklarını anlatır.

Hz Adem'in hikayesi birçok değerli ders içerir. Özellikle de Yüce Allah'a itaatin değeri hakkındadır. 

Hz Adem ve Hz Havva'nın gökyüzündeki hikayesinden başlayarak. Ta ki çocuklarıyla birlikte dünyadaki hikâyelerine kadar. 

Bir kulun Yaratıcı'ya itaatinin değeri hikâyede yer almaktadır.

{getToc} $title={Table of Contents} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Hz Adem'in Yaratılışının Kökeni

Hz Adem Kimdir? Yaratılışın Başlangıcından Dünyaya İnişine Hz Adem'in Hikayesi
İlustrasyon - Yaratılışın Başlangıcından Dünyaya İnişine Hz Adem'in Hikayesi

Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bir melekle konuştuğu anlatılır. Allah meleklere insan adında bir yaratığın yaratılacağını söyledi. Melekler plana karşı çıkarak itiraz ettiler.

Melekler, insanların dünyaya sadece felaket getireceğine inanırlar. Yıkım, düşmanlık ve kan dökülmesine neden olacaklardır. 

Melekler, Allah'ın yarattıkları olarak varlıklarının yeterli olduğunu düşünürler. Onlar her zaman Allah'ı yüceltir, över ve onurlandırırlar.

Allah meleklerin bilmediklerini bildiğini söylüyor. Bildiğimiz gibi insan toprağın özünden yaratılmıştır. 

Kur'an-ı Kerim'de Secde Suresi 7-9. ayetlerde de bu anlatılmaktadır.

Anlamı: "O Allah ki, yarattığı her şeyi en güzel bir şekilde yarattı; insanı yaratmaya da çamurdan başladı [7] Sonra onun neslini, değersiz bir sudan süzülmüş bir özden yarattı [8] Ardından onu güzel bir insan şeklinde düzenleyip ona rûhundan üfledi. Böylece size kulaklar, gözler ve kalpler bahşetti. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!" [9] (Secde Suresi, 7-9)

Şeytan ateşten yaratılmıştı, bu yüzden Hz Adem'e secde etmek istemedi. Topraktan yaratılan Hz Adem, şeytan tarafından aşağı görülmüştür. 

Bakara Suresi 34. ayet bunu şöyle açıklar: "Meleklere: “Âdem’e secde edin!” dediğimizde İblîs dışındakiler derhal secdeye kapandı. İblîs ise direnerek bundan kaçındı, kibirlendi ve kâfirlerden oldu."

Şeytanın küstahlığı Allah'ı çok kızdırdı. Şeytan itaatsizlik etmişti ve cezası cennetten çıkmaktı. 

Kibirli şeytan verilen ceza ile tövbe etmek yerine. Bunun yerine, Adem Peygamber'i ve onun soyundan gelenleri yoldan çıkaracağına yemin etti. 

Şeytan insanların cehennemde kendisine eşlik etmesini istedi.

Hz Adem'e Allah tarafından uzun bir ömür bahşedilmiştir. Birçok rivayette Hz Adem'e 1000 yaşına kadar ömür verildiği anlatılır. 

Ancak Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste, Hz Adem'in bir keresinde ömrünün 40 yılını Hz Davud'a verdiği anlatılır.

O zaman Hz Adem, gözlerinin arasında parlayan ışığa hayret etti. Sonra Allah'a o adam hakkında soru sordu. 

Allah, o adamın Hz Adem'in soyundan, son günlerin insanlarından biri olduğunu söyledi.  Hz Adem Hz Davud'un ömrünü sordu ve Allah ona 60 yıl ömür verdiğini söyledi. 

Hz. Adem daha sonra Allah'tan Hz. Davud'un ömründen kendi ömründen çıkarılan 40 yılın eklenmesini istedi.

Hz Adem ve Hz Havva Dünyaya İndi

Hz. Adem cennette her şeye sahipti. Hz Âdem oradaki her şeyi alabilir ve tadını çıkarabilirdi. Buna rağmen Hz Âdem kendini yalnız hissetti. 

Başka bir insana ihtiyaç duyan bir insan olarak doğası ortaya çıktı. Hz Âdem günlerine eşlik edecek bir arkadaş istedi.

Hz Âdem'in yalnız olduğunu bilen Allah, sonunda Hz Havva'yı yarattı. Hz. Adem uyurken Hz. Havva onun kaburga kemiğinden yaratıldı. 

Hz Adem Havva'nın varlığından çok mutlu oldu. Bir eşe ihtiyaç duyan bir insan olarak arzusuna cevap verildi. 

Allah, Hz Âdem ve Hz Havva'nın cennetteki her şeyden yararlanmasına izin verdi, ancak huld ağacı hariç.

Allah Bakara Suresi 35. ayette şöyle buyuruyor;

وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلَشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

Anlamı: "Âdem’e de: “Ey Âdem, eşinle beraber cennete yerleşin, oradaki nimetlerden istediğinizi bol bol yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zâlimlerden olursunuz” dedik." [35] (Bakara Suresi, 35)

Huld ağacı iyilik ve kötülüğü bilme ağacıdır. Allah'ın Hz Adem ve Hz Havva'ya koyduğu yasağın belli bir amacı vardı. 

Allah'ın yasağını bilen Şeytan, Hz Âdem ve Hz Havva'nın imanını ayartmak için bunu kullandı. İnsanlığı tüm zamanlar boyunca ayartma kararlılığına uygun olarak.

Şeytan daha sonra Hz Adem ve Hz Havva'ya Huld ağacının özelliğini fısıldadı. Bu hikâye Kur'an'ın Taha Suresi 120. ayetinde yazılıdır: "Ey Âdem! Ne dersin, sana ölümsüzlük ağacını ve asla yok olmayacak bir saltanatın yolunu göstereyim mi?" Şeytan onları ikna etti.

Huldi'nin kendisi şeytan tarafından verilen bir isimdir. Şeytan, Hz Adem ve Hz Havva'yı, Allah'ın onları yasaklamakla neyi kastettiğini söyleyerek kışkırtmıştır. 

Allah'ın Hz Âdem ve Hz Havva'yı ebedi kılmak istemediği şeytan tarafından dile getirilmiştir. Şeytan onları yasak meyveyi yemeleri için şiddetle ayarttı.

İnsani arzularla donatılmış olan Hz. Adem ve Hz. Havva sonunda ayartıldılar. Şeytanın ayartması onların imanını sarsmayı başardı ve Allah'a itaatsiz oldular. 

Hz Adem ve Hz Havva huldi meyvesini yediklerinde utanç verici bir şey oldu. Hz Âdem ve Hz Havva vücutlarının çıplak olduğunu fark ettiler.

Ayrıca Hz. Âdem şiddetli bir mide ağrısı da hissetti. Hz. Âdem sadece tuvalet ihtiyacını giderme isteği duydu ve kafası karıştı.

Cennet kutsal bir yerdir, onu kirletmek uygun mudur? Hz Âdem'in aklından geçen buydu. 

Bunun üzerine Allah onu bu arzusundan dolayı hicvetti. Aynı zamanda onun itaatsizliğini de ima etti.

Araf Suresi'nin 22-23. ayetleri bu olayı anlatır. Bu surede Allah Hz Âdem'e yasağını hatırlatır. 

Ayrıca ona şeytanın bozgunculuğu hakkındaki uyarısını da hatırlatır. Bunun üzerine Hz Âdem af dilemiş ve Allah'a tövbe etmiştir.

Hz Havva'nın şeytan tarafından bir yılan şeklinde ayartıldığı anlatılır. Ancak yasak meyveyi ilk kimin yediği açıklanmamıştır. 

Bazıları Huldi'nin yeryüzünden alınmış bir elma ağacı olduğuna inanır. Bu nedenle Huldi'nin toprağın doğası olan yeryüzü veya toprak doğasına sahip olduğu söylenir. 

Yeryüzünün kiri atmak için uygun bir yer olduğu söylenir.

Huldi'nin meyvesi şehvet uyandırabilir ve size kendinizi unutturabilir. Allah Hz Adem'e bu meyveyi yemesini yasaklamıştır çünkü bu onu kirletecektir. 

Şehvetinin kirlenmesi ve tatminsizlikle dolu olan insan doğasını etkilemesi anlamında kirlenme. 

Huldi ağacının Hz Âdem ve Hz Havva için bir imtihan olarak yaratıldığı söylenebilir. Bir kulun yaratıcısına itaatini sınamak için.

Ancak tüm bunların dışında, Allah insanların yeryüzüne inmesini ve orada lider olmalarını istedi. İnsanlar cennette lider olma niyetiyle yaratılmadılar. 

Hz Adem ve Hz Havva tövbe etmiş olmalarına rağmen, Allah yine de onları yeryüzüne inerek cezalandırdı.

"... Birbirinize düşman olarak cennetten inin. Artık yeryüzüne yerleşecek ve belli bir süreye kadar oranın nimetlerinden faydalanacaksınız." [24] (Araf Suresi, 24)

Hz Adem ve Hz Havva aynı yere indirilmemiştir. Hz Adem Sri Lanka'daki Sri Pada tepesine indirildi. 

Hz Havva ise Arabistan'da indirildi. Ayrı ayrı indirildikleri için ikisi de şaşkın ve üzgündü. Ancak Hz Âdem ve Hz Havva birbirlerini tekrar göreceklerinden emindiler.

Sonra 40 gün sonra Cebel Rahme'de Allah tarafından tekrar bir araya getirildiler. Hz Adem ve Hz Havva sıradan insanlar olarak yeni bir hayata başladılar. 

Cennette işledikleri itaatsizlik günahı ile yeryüzüne indirildikleri söylenir. Allah'ın Hz Adem'i geçimini sağlamak için mücadele etmekle cezalandırdığı da belirtilmiştir.

Hz Havva ise çocuk doğururken acı çekmekle cezalandırılmıştır. Bu arada, onları baştan çıkaran yılan, sonunda insanın kaderi haline gelen bir günahla, yeryüzünde sonsuza dek karınları üzerinde yürümeye mahkûm edildi. 

Erkekler geçimlerini sağlamakla, kadınlar ise çocuklarına bakmakla yükümlüydü.

Hz Âdem ve Hz Havva nasıl ürün yetiştireceklerini ve yeryüzünde nasıl hayatta kalacaklarını öğrendiler ve çocuk doğurdular. 

Allah onlara çiftler halinde çocuk vererek gücünü gösterdi. Hz Havva her gebe kaldığında ikiz çocuk doğurdu.

Hz. Adem ve Hz. Havva'nın Allah'ın emrini ihlal etmeleri olayı bir şeyi kanıtlamaktadır. Allah'a itaatsizlikten kötülükten başka kazanılacak bir şey olmadığını. 

Bu aynı zamanda yeryüzündeki tüm insanlar için bir hatırlatmadır.

Hz Adem ve Hz Havva'nın Dünyadaki Yaşam Öyküsü

Hz Adem ve Hz Havva'nın yeryüzüne inişiyle ilgili ilginç bir hikaye vardır. Söylenenlere göre onlar yeryüzüne vücutlarını örtmek için yapraklar kullanarak inmişlerdir. 

Yeryüzündeyken yapraklar kurumuş ve sonra düşmüş. Hint Adaları'nda koklanan tüm kokuların bu yapraklardan geldiğine inanılır.

Hz Adem ve Hz Havva tanıştıktan sonra normal bir insan hayatı yaşadılar. Allah daha sonra onlara 8 çift öküz, 2 çift keçi ve 2 çift koyun verdi. 

Allah onlara hayvanları sağmayı öğretti. Böylece sütü içebileceklerdi.  Allah ayrıca Hz. Adem'e hayvanların kürklerini giysi olarak kullanmasını da öğretti.

Hz. Adem ve Hz. Havva dünya zevklerinin artık olmadığını anladılar ve acı acı ağladılar. Gözyaşlarından yer fıstığı ve yeşil fasulye yetişti. 

Adem daha sonra ibadet zamanlarını bilmekte zorlandığını fark etti. Daha sonra bu sorununu Allah'a şikâyet etti.

Bunun üzerine Allah ona cennetten deve büyüklüğünde beyaz bir tavuk verdi. Cennetteki melekler tesbih edince, beyaz tavuk da yeryüzünde tesbih etti (öttü). 

Beyaz tavuk sayesinde Hz. Âdem yeryüzünde ibadet vakitlerini öğrendi.

Hz. Adem onları sıcaktan ve soğuktan korumak için ağaçları kesti. Ağaçları ev yapmak için kullandı. Hz Âdem ayrıca su toplamak için bir kuyu yaptı. 

Daha sonra Allah, bazı hayvan etlerini yemenin haram ve helal olduğuna dair 21 ek indirdi.

Sonra 29 hicri harf de indirildi ve insanlar harfleri eksiltemez veya ekleyemez. Allah'ın hükmü çok açıktır ve kimse onu değiştiremez. Hz Adem Allah'ın indirdiği ekleri okuyabilmek için bu harfleri öğrendi.

Hz Havva daha sonra gebe kalma sürecini hissetti. Karnındaki cenin kıpırdadığında şaşırdı. Hz Havva onun nereden geleceğinden emin değildi. 

Doğum zamanı geldiğinde, Havva sürecin acısını hissetti. Hz. Havva ikizleri doğurdu, Habil ve Layutsa.

İkinci çocuk için zaman geldi. Hz. Havva ikizleri Kabil ve İklima'yı doğurdu. Hep bir erkek ve bir kız çocuğu dünyaya geldi. 

Rivayete göre Hz Havva toplam 20 sayı doğurmuş ve gebe kalmıştır. Her doğum bir çift, bir erkek ve bir kız olmalıdır.

Ayrıca Hz Havva'nın gebe kaldığı çocukların 200 kişi olduğu söylenir. Alnında Nur Mustafa ( selam üzerine olsun) olan Şit dışında hepsi ikiz doğmuştur. 

Hz Adem'in çocuklarının ve torunlarının artmaya devam ederek 40 bin erkek ve kadına ulaştığı da anlatılır.

Hz. Adem'in çocukları ve torunları çok büyüdüğünde kavga ve çekişme oldu. Bunun üzerine Allah, itaatsizlik edenleri eğitmesi için ona cennetten bir asa verdi.

Daha yeni Daha eski